България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Във връзка с оптимизиране на производствения процес, "ЕМКА" АД предлага подобрени цени за медни емайлирани проводници.
За контакт: Галина Михова, тел.: 0889742859, email: emka.commerce@nat.bg
 • Неизолирани проводници
  • Клас 1 - Едножични токопроводими жила
  • Клас 5 - Гъвкави медни токопроводими жила
  • Клас 6 - Финожични медни токопроводими жила
 • Кабели и проводници
  • Изолирани единични проводници
  • Кабели за пренос на данни
  • Гъвкави силови и контролни кабели
  • Електрически силови кабели за ниско напрежение 450/750V
  • Безхалогенни контролни кабели
  • Полиуретанови контролни кабели
  • Контролни особено гъвкави кабели с токопроводими жила Клас 6
 • Намотъчни проводници
  • Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
  • Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
  • Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
  • Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
  • Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
  • Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
 • PVC компаунди
  • Изолационни компаунди
  • Шлангови компаунди