България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година определя условията за пускане или предоставяне на пазара на строителни продукти чрез установяването на хармонизирани правила относно експлоатационните качества на строителните продукти по отношение на основните им характеристики и на използването на маркировката "СЕ" върху тези продукти.

Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 се изготвя от производителя за даден продукт. Необходимото съдържание на декларацията за експлоатационни показатели е посочено в EN 50575.

Всяка декларация има уникален номер на документ. Този номер е посочен и върху CE-етикета на строителния продукт.

Декларацията за експлоатационни характеристики е изискване за маркировка на продукта със знака "СЕ".

CPR
Фамилии кабели на ЕМКА АД
търговско наименование
Декларация за експлоатационните
характеристики
Клас на горене съгласно
EN 50575:2014+A1:2016
EMKA АД
Артикулен №
LiYYEMKA701497-01/01Eca001234
LiYY-JZ/OZEMKA702262-01/01Eca002234/003234
LiYY-JB/OBEMKA701497-01/18Eca004234/005234
LiYCY 85%EMKA701497-02/02Eca009234
LiYCY-JZ/OZ 85%EMKA701497-01/02Eca010234/011234
LiYCY-JZ/OZ 65%EMKA701497-01/02Eca012234/013234
LiYCY (TP) 85%EMKA701497-01/03Eca014234
LiYCY (TP) 75%EMKA701497-01/03Eca015234
LiYCY (TP) 85%
with drain wire
EMKA701497-01/04Eca016234
H03VV-FEMKA702285-01/02Eca017234/018234
H05VV-FEMKA701497-01/05Eca019234/020234
H05V-KEMKA702285-01/04Eca021234
H07V-KEMKA702285-01/01Eca022234
LiYYCY-JZ/OZ 85%EMKA701497-01/07Eca023234/024234
LiYYCY-JB/OB 85%EMKA701497-01/19Eca025234/026234
LiYY-JZ/OZ 0.6/1 kVEMKA701497-01/08Eca027234/028234
LiYYCY-JZ/OZ 0.6/1kV 85%EMKA701497-01/09Eca029234/030234
LiYYCY-JZ/OZ 0.6/1kV 70%EMKA701497-01/09Eca031231/032232
LiYCY-JB/OB 1000V 85%EMKA701497-01/10Eca033231/034232
LiYCY-JB/OB 1000V 70%EMKA701497-01/10Eca035231/036232
HO5VV5-FEMKA701497-01/11Eca037234/038234
HO5VVC4V5-K 85%EMKA701497-01/12Eca039234/040234
HO5VVC4V5-K 70%EMKA701497-01/12Eca041234/042234
HSLH-JZ/OZEMKA701497-01/15Dca-s1,d2,a1043234/044234
HSLCH-JZ/OZ 85%EMKA701497-01/16Dca-s2,d2,a1045234/046234
HSLCH-JZ/OZ 70%EMKA701497-01/16Dca-s2,d2,a1047234/048234
LIFYY-JZ/OZEMKA701497-01/13Eca049234/050234
LIFYYCY-JZ/OZ 85%EMKA701497-01/14Eca051234/052234