България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ179.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ61.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.28 ММ309.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ298.95м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.30 ММ29.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ94.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ25.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ103.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ140.32м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ82.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ55.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ113.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ207.61м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ103.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.550 ММ257.28м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ457.51м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ674.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ27.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ450.15м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ699.91м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ443.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ148.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ811.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ40.89м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ463.62м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ741.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ106.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ418.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ286.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ491.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ430.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ334.51м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ185.45м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ172.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ43.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ66.10м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ350.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ170.95м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ245.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ155.85м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ313.58м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ38.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ12.92м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ525.93м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ128.30м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ315.54м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ327.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ361.70м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ209.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ156.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ571.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ88.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ102.77м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ208.74м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ297.56м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ681.82м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ782.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ443.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ390.16м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ41.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ887.62м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ897.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ861.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ46.90м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ568.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ45.30м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ1126.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ776.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ1390.58м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ1339.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ112.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ738.14м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ503.73м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ631.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ198.10м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ1392.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ350.27м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ246.61м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ895.80м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ385.56м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ1452.87м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ79.42м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ718.00м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ615.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ306.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ668.86м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ615.71м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ834.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ736.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ622.94м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ42.92м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ38.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ39.92м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ136.80м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ564.17м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ272.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ495.13м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ1079.97м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ107.65м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ573.19м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ210.55м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ994.38м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ22.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ365.37м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ200.37м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ602.19м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ83.43м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ86.42м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ275.79м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ188.33м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ694.92м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ64.57м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ353.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ822.17м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ416.55м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ548.88м.250
МПХП 2.00x4.00/0.3828.00ЕМО
ПХ 2.50/2.0022.00Д.12
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ39.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ38.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ38.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ39.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ38.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ77.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ64.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ51.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ77.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ50.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ92.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ52.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ64.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ133.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ150.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ13.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ130.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ224.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ236.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ232.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ200.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ196.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ154.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ256.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ202.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ162.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ227.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ215.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ20.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ140.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ124.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ109.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ83.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ61.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ21.70
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ51.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ28.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ38.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.420 ММ12.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ132.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ11.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ39.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ39.40
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ13.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ41.40
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ26.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ82.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ54.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ97.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ12.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ42.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ57.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ6.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ20.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ39.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ40.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ40.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ60.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ19.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ63.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ19.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ57.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ83.87
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42