България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ104.10м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ202.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ99.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.236 ММ202.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.28 ММ402.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ304.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.355 ММ300.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.38 ММ229.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ16.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ12.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ137.22м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ12.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ463.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ68.20м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ444.40м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ165.11м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ435.40м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ829.68м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ560.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ462.10м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ736.55м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.40 ММ100.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.50 ММ291.41м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.50 ММ198.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ228.77м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ210.15м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ628.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ482.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ1103.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ186.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ69.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ154.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ543.15м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ283.27м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ154.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ114.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ38.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ242.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ466.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ256.92м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ376.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ1336.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ718.54м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ728.28м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ710.58м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ476.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ594.22м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ319.27м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ1173.66м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ401.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ193.60м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ400.88м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ993.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ56.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ217.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ1324.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ1325.99м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ1768.66м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ28.44м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ546.36м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ342.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ431.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ839.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ327.44м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ349.78м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1019.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ1603.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ21.56м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ784.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ226.16м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ661.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ106.40м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ215.88м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ733.35м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ628.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ398.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ468.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ364.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ488.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ95.10м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ461.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ250.43м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ240.73м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ94.55м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ100.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ274.68м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ283.33м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ31.62м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ119.87м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ99.78м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ1012.09м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ320.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ522.79м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ736.33м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ138.90м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ45.83м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ92.22м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ247.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ455.60м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ214.36м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ686.30м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ179.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ370.93м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.55 ММ735.31м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 4.00ММ688.56м.355
МПХП 2.00x4.00/0.3828.00ЕМО
ПХ 2.50/2.0022.00Д.12
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1 ПCO 2.80X4.50225.47м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 4.00X8.50158.16м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ38.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ63.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ38.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ38.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ51.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ12.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ90.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ52.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ64.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ64.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ104.51
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ25.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ38.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ147.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ96.66
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ62.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ119.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ81.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ120.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ166.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ202.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ128.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ202.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ25.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ136.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ80.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ200.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ271.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ305.56
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ207.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ168.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ90.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ42.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ43.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ89.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ43.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ22.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.240 ММ22.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ21.21
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ13.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ25.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ25.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ25.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ52.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ51.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ38.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ38.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ117.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ54.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ54.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ56.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ14.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ73.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ29.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ20.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ20.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ39.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ43.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ60.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ43.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ62.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ40.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ148.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ43.92
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42