България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ104.10м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ203.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.28 ММ301.35м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ201.95м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.38 ММ229.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ16.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.56ММ199.95м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ200.80м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.80ММ213.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 1.06ММ162.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ64.58м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ126.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ50.99м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ537.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ317.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ14.99м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.85 ММ229.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ456.71м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ542.15м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ103.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ125.25м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.40 ММ208.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ232.10м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ399.05м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ209.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ483.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ1103.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ386.15м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ387.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ214.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ541.03м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ102.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ497.64м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ421.21м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ305.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ331.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ336.72м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ38.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ232.24м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ915.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ131.32м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ204.41м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ584.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ455.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ839.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ2308.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ544.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ481.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ622.47м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ1292.05м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ370.24м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ592.99м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ56.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ693.20м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ1387.59м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ239.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ83.71м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ839.67м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ1311.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ460.81м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ1201.80м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ1344.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ1765.21м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ183.13м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ44.22м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ108.88м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ672.64м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ64.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ489.23м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ350.10м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ49.23м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ93.22м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ520.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ289.82м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ1126.69м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ550.13м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ116.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ493.10м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ434.67м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ183.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ48.01м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ142.91м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1 ПCO 2.80X4.50284.60м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00149.77м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 4.00X8.50158.16м.355
ММП 1.60X7.1075.60бар.800/500
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ38.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ76.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ52.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ37.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ38.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ12.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ90.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ52.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ38.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ38.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ117.47
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ38.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ64.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ131.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ77.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ35.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ290.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ290.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ152.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ214.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ215.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ142.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ27.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ160.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ59.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ180.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ17.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ119.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ105.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ20.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ43.60
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ13.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.265 ММ13.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ12.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ45.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ25.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ38.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ104.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ64.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ55.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ12.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ113.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ107.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ116.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ71.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ129.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ56.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ159.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ27.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ41.56
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ20.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ39.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ80.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ43.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ19.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ60.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ83.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ40.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ21.02
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42