България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ202.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ68.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.236 ММ203.05м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ304.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.355 ММ247.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.38 ММ114.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.95ММ420.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.80ММ416.90м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ9.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ303.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ152.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.425 ММ100.64м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ113.63м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ129.72м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ161.14м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ181.87м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.85 ММ685.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ219.32м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ425.34м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ104.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ323.15м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ40.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ298.05м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ209.90м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ113.81м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ1026.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ419.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ481.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ904.80м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ78.16м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ296.40м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ289.72м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ202.08м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ197.43м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ106.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ361.92м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ128.87м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ53.08м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ255.05м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ527.77м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ12.92м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ1062.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ442.22м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ168.63м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ1452.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ131.81м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ1153.64м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ343.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ678.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ625.89м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ145.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ913.48м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ795.41м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ1052.48м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ299.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ2586.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ2290.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ2764.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ251.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ109.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ2041.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ279.34м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ3202.05м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ28.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ607.22м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ901.22м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ320.87м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ79.32м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ496.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ79.34м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ102.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ666.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ315.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ237.56м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ1439.85м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ466.91м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ1276.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ594.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ812.41м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ371.15м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ2260.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ141.83м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ325.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ993.64м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ381.86м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ1118.87м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ278.20м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ461.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ398.27м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ1213.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ94.75м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ477.55м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ331.27м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ968.99м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ238.72м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ645.59м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ998.22м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ195.34м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ523.10м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ293.02м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ275.13м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ763.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ504.90м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ526.26м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ394.37м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ745.59м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ528.73м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ204.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ167.97м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ45.81м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ703.98м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ829.98м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ179.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ370.93м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.55 ММ491.25м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00493.09м.355
МПХП 2.00X4.00/0.3828.00ЕМО
ПX 2.50/2.0022.00Д.12
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ38.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ51.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ38.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ38.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ38.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ38.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ64.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ38.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ13.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ64.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ103.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ104.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ35.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ180.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ185.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ189.80
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ172.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ71.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ97.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ154.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ82.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ175.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ258.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ276.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ58.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ58.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ175.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ128.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ131.18
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ80.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ107.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ21.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.240 ММ22.96
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ13.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ13.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ38.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ12.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ12.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ13.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ25.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ12.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ13.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ27.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ28.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ70.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ14.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ13.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ20.47
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ38.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ40.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ19.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ21.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ39.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ60.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ40.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ19.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ59.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ21.61
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42