България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ80.75м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ202.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ68.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.236 ММ101.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.28 ММ108.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ298.95м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.30 ММ99.65м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.355 ММ100.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ199.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ190.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.80ММ204.90м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ74.90м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ25.14м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ34.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ84.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ252.13м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.550 ММ115.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ41.09м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ781.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ40.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ291.95м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ506.76м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ209.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ516.05м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ418.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ285.80м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ513.70м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ157.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ25.97м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ66.47м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ474.34м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ335.87м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ105.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ205.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ335.88м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ64.78м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ425.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ307.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ488.09м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ64.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ127.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ89.90м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ406.44м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ133.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ432.74м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ249.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ39.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ285.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ90.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ84.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ285.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ88.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ133.63м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ172.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ543.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ309.03м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ223.19м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ502.59м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ1257.56м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ260.27м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ952.31м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ282.15м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ272.67м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ165.69м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ1737.64м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ105.69м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ387.44м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ493.41м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ65.68м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ43.11м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ64.04м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ107.74м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ320.88м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ70.82м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ557.50м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ22.47м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ146.27м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ154.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ244.83м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ263.55м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ785.23м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ179.00м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ223.99м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ1015.86м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ680.72м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ205.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ360.82м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ695.98м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ667.53м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.55 ММ97.05м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 4.00ММ1309.08м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00513.87м.355
МПХП 2.00X4.00/0.3828.00ЕМО
ПX 2.50/2.0022.00Д.12
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ39.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ38.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ38.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ38.62
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ25.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ51.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ12.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ13.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ30.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ13.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ78.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ64.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ41.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ13.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ28.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ28.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ13.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ59.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ162.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ38.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ61.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ122.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ86.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ88.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ20.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ42.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ21.70
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ25.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.420 ММ12.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ29.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ38.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ13.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ43.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ44.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ28.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ20.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ40.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ40.71
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42