България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ203.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ97.10м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ201.95м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ16.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ200.80м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 1.06ММ162.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ175.89м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ175.50м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ317.20м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ152.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ530.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ575.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ29.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ596.10м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ428.27м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ37.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.18 ММ478.65м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ507.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ125.25м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.40 ММ208.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.40 ММ218.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ232.10м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ399.05м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ209.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ483.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ452.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ103.24м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ64.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ579.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ691.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ194.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ497.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ337.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ89.26м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ76.99м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ553.24м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ283.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ103.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ879.89м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ142.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ845.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ445.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ847.29м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ593.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ2330.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ1087.93м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ672.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ1193.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ789.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ1395.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ1189.19м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ403.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ1366.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ876.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ668.11м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ926.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ790.48м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ343.99м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ1417.68м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ59.36м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ384.09м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1455.67м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ859.91м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ959.16м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ547.34м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ1544.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ855.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ1119.47м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ285.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ470.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ676.73м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ398.46м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ542.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ721.92м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ549.68м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ700.21м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ776.77м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ787.52м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ744.25м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ207.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ520.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ289.82м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ49.32м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ50.87м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ537.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ773.01м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ250.13м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ47.82м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ45.75м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ49.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ183.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ48.01м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ275.41м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ470.88м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1 ПCO 2.80X4.50284.60м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 4.00X8.50158.16м.355
ММП 1.60X7.1075.60бар.800/500
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ12.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ52.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ37.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ38.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ90.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ25.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ51.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ25.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ51.40
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ85.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ13.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ108.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ228.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ204.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ86.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ171.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ112.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ159.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ15.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ100.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ20.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ62.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ101.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ157.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ171.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ87.80
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ87.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ84.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.70
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ13.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ45.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ65.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ28.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ38.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ41.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ27.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ98.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ77.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ86.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ116.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ69.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ70.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ87.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ70.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ41.56
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ40.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ78.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ40.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ39.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ42.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ99.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ60.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ21.02
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42