България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ202.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ68.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.236 ММ101.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.25 ММ406.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ304.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.355 ММ247.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.53 ММ201.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ305.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.95ММ214.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.80ММ416.90м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ220.44м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.250 ММ164.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ84.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ309.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ230.56м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.550 ММ255.71м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ299.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ409.95м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ12.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ383.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ332.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ470.13м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ300.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ551.89м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ115.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ580.80м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ612.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ224.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ305.80м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ40.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ940.35м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ506.76м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ295.35м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ409.80м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ209.90м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ1026.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ419.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ481.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ513.90м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ52.16м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ194.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ377.25м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ221.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ428.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ66.47м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ258.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ192.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ264.28м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ168.85м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ710.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ854.67м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ506.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ116.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ1028.08м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ360.30м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ706.61м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ645.82м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ687.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ449.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ765.05м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ356.70м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ747.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ548.55м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ261.77м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ127.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ639.81м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ818.93м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ542.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ1263.78м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ104.15м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ1446.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ1907.48м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ1788.63м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ952.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ1361.64м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ168.19м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ865.31м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ1764.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ1229.24м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ531.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ1355.17м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ931.89м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ882.70м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ298.02м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ725.74м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ338.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ623.59м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ769.93м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ443.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ401.70м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ198.19м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ1524.91м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ233.42м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ237.61м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ170.68м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ1535.45м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ325.32м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ381.86м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ1134.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ427.93м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ278.20м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ752.91м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ797.82м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ461.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ521.11м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ543.79м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ1122.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ342.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ188.08м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ896.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ43.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ738.35м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ929.54м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ1080.07м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ316.94м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ406.50м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ261.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ359.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ345.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ526.26м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ785.23м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ268.04м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ382.07м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ1015.86м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ680.72м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ126.72м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ214.17м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ703.98м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ829.98м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ22.36м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.55 ММ196.69м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 4.00ММ1758.29м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
МПХП 2.00X4.00/0.3828.00ЕМО
ПX 2.50/2.0022.00Д.12
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ38.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ51.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ25.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.51
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ38.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ38.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ63.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ50.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ91.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ52.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ92.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ52.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ35.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ111.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ210.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ202.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ146.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ161.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ171.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ182.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ170.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ201.56
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ180.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ225.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ81.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ177.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ101.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ86.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ42.18
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.240 ММ22.96
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ12.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ38.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ130.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ51.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ65.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ51.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ55.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ55.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ52.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ65.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ93.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ64.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ132.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ157.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ84.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ14.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ40.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ39.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ40.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ40.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ62.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ42.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ39.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ59.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ42.63
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42