България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ104.10м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ202.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ99.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.236 ММ101.75м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.28 ММ402.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ304.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.34 ММ302.35м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.355 ММ300.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.38 ММ229.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ16.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 1.12ММ831.00м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ63.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ128.45м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ618.51м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ122.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ334.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ714.80м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ526.78м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.85 ММ565.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ341.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ473.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ514.08м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ839.10м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ320.08м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ371.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ177.80м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ125.25м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.40 ММ208.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.50 ММ111.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ110.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ628.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ482.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ1103.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ266.25м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ250.81м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ283.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ347.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ425.20м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ293.61м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ217.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ216.20м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ317.99м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ488.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ531.19м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ77.22м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ361.51м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ489.45м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ538.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ166.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ1415.81м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ65.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ1098.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ1503.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ1797.11м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ1813.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ1084.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ1754.14м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ1523.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ2363.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ3107.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ1673.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ2756.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ2423.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ1433.50м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ301.97м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ1119.92м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ776.83м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ1583.16м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ743.22м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1087.72м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ1019.03м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ1210.21м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ2587.41м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ1100.00м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ1267.78м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ228.22м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ230.04м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ937.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ947.51м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ500.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ628.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ468.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ594.53м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ495.51м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1007.26м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1145.84м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ461.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ250.43м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ527.89м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ46.67м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ204.33м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ274.68м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ415.14м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ31.62м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ513.42м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ357.92м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ439.81м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ138.90м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ1027.99м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ183.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ465.03м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ290.15м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ592.02м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ179.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ370.93м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.55 ММ932.99м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 4.00ММ1303.10м.355
МПХП 2.00x4.00/0.3828.00ЕМО
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1 ПCO 2.80X4.50225.47м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 4.00X8.50158.16м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ63.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ38.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ38.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ51.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ38.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ51.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ90.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ52.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ51.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ52.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ52.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ38.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ64.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ90.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ77.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ35.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ99.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ240.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ179.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ197.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ289.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ246.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ176.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ201.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ198.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ221.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ244.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ226.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ202.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ251.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ39.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ65.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ42.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ87.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ89.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ43.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ22.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.240 ММ22.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ21.21
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ13.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ30.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ25.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ12.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ78.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ64.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ38.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ51.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ90.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ68.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ56.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ56.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ113.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ128.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ84.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ87.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ86.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ88.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ43.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ20.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ79.80
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ39.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ58.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ43.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ61.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ60.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ72.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ41.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ40.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ43.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ21.12
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42