България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ104.10м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ202.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ81.35м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.236 ММ304.40м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ304.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.355 ММ247.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.38 ММ114.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ16.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ200.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.80ММ200.40м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 1.06ММ513.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.425 ММ176.13м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ180.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ115.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ602.89м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ103.35м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ115.34м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ403.80м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ427.56м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ400.10м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ736.55м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.50 ММ149.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ228.77м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ210.15м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ628.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ481.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ1103.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ404.36м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ508.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ128.97м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ634.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ270.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ159.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ464.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ89.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ256.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ140.87м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ499.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ469.10м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ674.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ615.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ205.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ489.22м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ245.36м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ373.82м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ639.71м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ38.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ261.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ616.28м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ193.60м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ547.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ996.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ523.97м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ776.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ454.62м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ446.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ888.54м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ449.29м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ1076.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ768.61м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ688.48м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ372.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ1034.57м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ1283.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ727.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1482.54м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ175.81м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ40.86м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ1197.77м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ213.21м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ415.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ1952.51м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ889.46м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ674.34м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ471.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ109.08м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ723.88м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ520.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ1244.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ468.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ321.44м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ461.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ21.90м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ695.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ22.57м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ182.67м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ439.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ362.80м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ349.03м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ114.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ602.17м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ458.68м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ424.35м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ438.00м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ456.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ526.26м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ777.35м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ383.21м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ890.98м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ204.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ126.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ503.35м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ874.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ179.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ370.93м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.55 ММ540.12м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 4.00ММ190.12м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1 ПCO 2.80X4.50152.49м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00420.40м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 4.00X8.50158.16м.355
МПХП 2.00X4.00/0.3828.00ЕМО
ПX 2.50/2.0022.00Д.12
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ13.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ51.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ38.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ38.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ38.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ38.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ51.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ25.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ38.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ25.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ13.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ35.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ25.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ72.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ163.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ34.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ10.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ13.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ69.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ18.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ18.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ80.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ165.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ20.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ84.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ87.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ20.51
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ81.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ84.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ21.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.240 ММ22.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ21.21
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ4.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ12.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ25.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ25.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ38.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ13.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ55.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ28.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ82.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ68.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ56.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ85.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ58.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ43.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ18.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ99.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ101.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ21.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ39.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ62.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ41.56
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ80.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ127.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ43.20
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42