България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ202.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ81.35м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.236 ММ304.40м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ304.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.355 ММ247.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.38 ММ114.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.53 ММ603.35м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ16.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ68.20м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ404.54м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ152.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.425 ММ113.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ508.08м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ214.90м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ311.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.85 ММ903.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ322.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ40.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ497.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ209.90м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ228.77м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ1026.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ419.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ481.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ904.80м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ130.27м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ349.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ297.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ377.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ197.43м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ106.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ77.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ193.24м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ89.89м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ127.67м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ102.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ65.19м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ646.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ584.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ415.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ1053.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ38.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ154.72м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ882.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ517.65м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ374.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ157.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ193.60м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ726.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ239.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ1191.19м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ1268.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ1240.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ1805.82м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ2009.25м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ1584.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ111.54м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ163.93м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ742.23м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ58.88м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ263.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ539.34м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ282.99м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ1273.82м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ710.43м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ538.65м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ245.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ297.40м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ87.40м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ594.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ709.46м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ471.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ319.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ141.83м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ325.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ41.48м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ381.86м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ1312.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ278.20м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ110.43м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ340.17м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ461.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ398.27м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ516.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ438.50м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ509.48м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ439.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ31.62м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ393.98м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ114.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ315.04м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ275.13м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ424.35м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ48.72м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ410.13м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ526.26м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ777.35м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ204.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ167.97м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ45.81м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ365.58м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ829.98м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ179.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.50 ММ370.93м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.55 ММ491.25м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 4.00ММ143.68м.355
45163.70
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1 ПCO 2.80X4.50152.49м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00535.09м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 4.00X8.5073.10м.355
МПХП 2.00X4.00/0.3828.00ЕМО
ПX 2.50/2.0022.00Д.12
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ38.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ51.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ38.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ38.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ38.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ51.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ25.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ38.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ91.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ12.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ35.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ53.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ183.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ146.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ158.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ121.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ240.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ155.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ237.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ198.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ122.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ20.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ182.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ41.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ147.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ128.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ110.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ59.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ107.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ43.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.240 ММ22.96
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ13.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ38.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ12.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ39.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ25.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ55.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ55.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ98.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ69.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ122.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ85.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ86.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ41.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ20.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ40.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ21.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ40.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ39.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ60.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ40.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ20.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ41.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ21.61
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42