България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ203.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ97.10м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.25 ММ101.75м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ201.95м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ16.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.70ММ345.00м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.97ММ130.00м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 1.06ММ479.80м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 1.12ММ612.70м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ197.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ200.19м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ326.65м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ200.58м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ153.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ45.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ56.10м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ243.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ37.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ676.50м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ507.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ125.25м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.40 ММ208.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.40 ММ218.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.50 ММ299.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ483.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ52.80м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ193.40м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ395.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ592.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ286.58м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ191.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ50.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ663.32м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ359.24м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ733.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ683.66м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ283.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ920.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ337.74м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ707.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ51.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ39.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ800.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ361.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ802.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ295.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ2016.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ12.90м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ57.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ2036.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ1714.41м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ1439.25м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ955.90м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ1191.37м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ121.53м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ1034.34м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ507.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ394.97м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ1501.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ871.65м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ1014.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ804.50м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ953.91м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ258.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ306.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ641.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ784.52м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ67.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ21.83м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ42.68м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ323.04м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ806.40м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ505.40м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ668.92м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ597.12м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ230.17м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ321.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ122.59м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ211.25м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ149.25м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ138.54м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ45.08м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ330.87м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ250.13м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ47.82м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ271.26м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ74.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ183.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ48.01м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ343.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ397.78м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ470.88м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 4.00X8.50158.16м.355
ММП 1.60X7.1075.60бар.800/500
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ12.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ52.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ37.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ38.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ50.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ90.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ51.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ76.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ64.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ26.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ52.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ38.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ77.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ64.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ13.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ13.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ96.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ340.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ157.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ40.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ141.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ296.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ256.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ295.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ243.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ240.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ123.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ165.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ353.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ215.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ155.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ87.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.150 ММ232.29
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Тончестотни проводници
ТЧП-К 2X1.00 КВ. ММ БЯЛ 337      
ТЧП-К 2X1.50 КВ. ММ БЯЛ 6995      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ12.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ13.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ25.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ12.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ14.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ42.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ28.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ42.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ41.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ43.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ14.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ60.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ117.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ19.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ40.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ39.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ42.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ40.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ21.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ21.02
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42