България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ80.75м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ202.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ68.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.236 ММ101.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.28 ММ108.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.285 ММ298.95м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.30 ММ99.65м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.355 ММ100.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.53 ММ70.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ199.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ285.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.80ММ204.90м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ87.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.250 ММ88.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ50.26м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ101.90м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ84.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.550 ММ191.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ205.66м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ74.72м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ40.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ590.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ506.76м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ209.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ1026.90м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ418.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ285.80м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ513.70м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ288.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ26.97м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ116.93м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ66.47м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ183.88м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ516.61м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ210.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ208.36м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ387.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ350.31м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ323.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ257.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ565.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ90.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ256.82м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ89.90м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ56.15м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ133.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ196.05м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ273.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ274.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ85.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ90.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ290.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ288.30м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ177.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ609.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ168.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ234.97м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ398.28м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ203.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ248.74м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ650.89м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ60.74м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ448.68м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ124.88м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ307.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ209.19м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ720.82м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ497.21м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ148.48м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ233.42м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ434.81м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ63.33м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ173.36м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ157.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ338.73м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ278.13м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ952.23м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ431.51м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ461.24м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ109.48м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ70.82м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ618.14м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ13.87м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ95.32м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ641.09м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ106.02м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ785.23м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ200.74м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ560.74м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ1015.86м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ680.72м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ365.58м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ716.84м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.55 ММ146.05м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 4.00ММ1354.20м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
МПХП 2.00X4.00/0.3828.00ЕМО
ПX 2.50/2.0022.00Д.12
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ39.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ38.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.56
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ39.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ38.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ51.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.47
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ64.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ117.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ13.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ64.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ143.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ27.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ21.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ124.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ78.18
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ220.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ126.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ187.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ186.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ174.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ161.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ141.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ162.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ61.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ202.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ86.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ88.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ43.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ42.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ21.70
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ12.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ25.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ12.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ13.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ26.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ26.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ41.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ27.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ13.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ14.62
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ28.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ14.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ44.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ40.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ81.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ39.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ40.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ20.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ60.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ42.12
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42