България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ201.75м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ101.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ34.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ63.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ122.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ43.32м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ173.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ88.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ289.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ345.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ495.90м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ101.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ201.05м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ413.50м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ207.16м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ309.58м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ203.90м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ188.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ303.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ145.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ97.30м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ311.25м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ291.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ502.15м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ148.78м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ142.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ181.24м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ207.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ26.97м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ244.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ128.89м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ304.95м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ103.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ246.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ407.60м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ520.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ204.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ204.95м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ126.70м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ102.73м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ448.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ103.96м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ327.80м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ387.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ206.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ381.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ197.08м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ13.24м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ315.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ263.63м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ412.05м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ476.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ260.80м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ215.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ405.74м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ798.88м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ1741.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ349.09м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ428.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ859.83м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ506.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ1317.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ99.42м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1504.03м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ306.85м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ543.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ462.43м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ244.15м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ561.11м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ1011.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ307.32м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ238.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ62.70м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ1305.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ688.08м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ524.57м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ220.48м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ584.24м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ309.89м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ583.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ480.73м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ128.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ178.39м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ21.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ533.49м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ88.78м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ323.23м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ45.44м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ362.99м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ423.12м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ25.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ13.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ51.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ52.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ38.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ51.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ78.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ26.18
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ108.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ75.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ27.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ78.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ176.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ169.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ55.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ122.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ84.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ153.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ152.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ117.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ141.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ183.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ184.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ263.18
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ81.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ106.47
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ21.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ83.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ41.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ22.08
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ52.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ13.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ14.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ27.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ44.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ40.80
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ65.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ13.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ56.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ56.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ42.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ59.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ28.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ27.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ20.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ19.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ20.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ61.18
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ101.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ40.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ20.13
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42