България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ179.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ349.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ20.74м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.30 ММ29.15м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ94.40м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ103.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.300 ММ99.87м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ157.60м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.355 ММ151.48м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ298.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ55.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ391.62м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ404.96м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ205.56м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ245.85м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ329.91м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ178.92м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ595.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ655.10м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ40.89м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ197.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ286.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ246.15м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ106.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ225.34м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ105.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ68.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ49.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ51.45м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ89.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ26.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ85.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ168.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ52.21м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ178.54м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ230.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ77.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ82.45м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ340.50м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ180.80м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ217.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ170.40м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ70.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ586.48м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ337.92м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ567.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ304.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ156.16м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ1449.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ105.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ69.36м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ77.64м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ69.03м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ763.44м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ83.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ936.58м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ161.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ880.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ498.48м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ266.72м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1577.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ100.69м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ586.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ990.54м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ61.17м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ238.70м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ1008.25м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ306.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ467.15м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ631.68м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ20.70м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ721.47м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ709.07м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ507.79м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ272.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ809.25м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ107.65м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ287.20м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ813.73м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ22.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ90.53м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ108.57м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ93.86м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ891.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ183.05м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ133.72м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ222.80м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ370.45м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ431.61м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.75 ММ44.43м.355
МПХП 2.00x4.00/0.3828.00ЕМО
ПХ 2.50/2.0022.00Д.12
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ13.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ39.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ38.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ38.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ39.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ77.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.47
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ26.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ38.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ92.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ65.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ95.40
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ79.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ40.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ149.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ267.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ290.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ101.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ85.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ244.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ200.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ58.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ122.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ177.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ223.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ157.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ206.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ40.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ42.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ61.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ44.59
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ25.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.420 ММ12.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ26.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ26.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ42.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ13.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ54.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ81.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ68.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ12.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ85.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ63.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ85.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ42.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ20.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ19.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ41.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ41.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ42.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ19.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.350 ММ19.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ20.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ83.87
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42