България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ179.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ349.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ20.74м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.30 ММ29.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.315 ММ275.95м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ94.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ103.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ315.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ82.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ55.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ201.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ253.43м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ25.96м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ103.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ141.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.550 ММ102.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ432.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ88.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ450.15м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.670 ММ201.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ699.91м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ518.31м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ615.61м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ477.22м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ679.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ40.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ811.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ40.89м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ315.40м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ463.62м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ619.42м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ741.30м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ426.10м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ286.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ491.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ38.31м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ304.87м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ185.45м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ105.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ43.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ66.10м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ142.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ219.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ209.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ293.93м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ25.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ398.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ236.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ210.34м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ235.65м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ361.70м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ271.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ156.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ90.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ102.77м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ39.16м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ641.09м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ577.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ165.50м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ1104.47м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ287.05м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ1035.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ129.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ41.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ402.63м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ71.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ1325.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ1525.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ7.90м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ2376.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ426.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ1163.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ1123.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ288.97м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ1428.78м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ1427.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ734.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ503.73м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ319.45м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ1661.20м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ445.55м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ1398.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ208.45м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ990.33м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ1072.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ211.81м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ324.71м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ1000.58м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ1810.34м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ575.69м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ1847.24м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ306.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ615.71м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ563.26м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ736.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ364.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ42.92м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ940.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1009.52м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ1020.28м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ1018.59м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ272.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ495.13м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ1079.97м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ107.65м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ573.19м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ210.55м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ994.38м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ22.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ90.53м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ178.15м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ602.19м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ129.56м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ93.86м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ275.79м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ146.20м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ187.52м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ177.68м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ529.64м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ607.83м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ416.55м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ548.88м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.75 ММ78.46м.355
МПХП 2.00x4.00/0.3828.00ЕМО
ПХ 2.50/2.0022.00Д.12
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ12.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ38.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ38.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ13.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ26.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ77.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ64.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ39.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ51.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ93.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ66.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ119.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ211.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ168.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ125.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ170.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ159.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ164.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ113.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ182.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ161.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ166.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ136.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ59.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ62.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ124.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ109.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ20.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ61.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.88
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ13.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.420 ММ12.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ64.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ26.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ38.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ14.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ41.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ27.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ41.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ69.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ42.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ43.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ57.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ42.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ55.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ28.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ20.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ40.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ40.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ40.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ42.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ38.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ79.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ41.51
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ83.87
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42