България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ179.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ349.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.30 ММ29.15м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ94.40м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.236 ММ205.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ356.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.355 ММ50.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.355 ММ248.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ129.60м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ28.77м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ239.74м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ153.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.425 ММ123.65м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ164.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ43.30м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ357.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ410.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ169.90м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ174.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ407.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ493.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ303.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ790.65м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ271.43м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ61.65м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ286.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ428.72м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ106.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ66.25м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ107.91м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ109.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ45.50м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ26.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ327.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ270.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ141.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ203.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ13.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ205.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ55.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ200.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ325.90м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ490.51м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ334.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ410.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ366.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ104.41м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ76.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ26.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ243.09м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ52.91м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ694.31м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ77.64м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ496.63м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ1201.08м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ845.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ629.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ1254.61м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ1104.20м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ278.59м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ398.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ366.00м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ461.45м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ292.97м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ463.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ425.55м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ505.97м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ580.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ265.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ340.32м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ171.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ189.94м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ525.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ696.36м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ214.25м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ709.07м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ62.80м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ138.56м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ108.57м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ93.86м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ126.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ183.05м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ112.35м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ585.19м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ345.98м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ21.59м.250
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ13.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ13.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ26.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ51.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ26.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ38.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ105.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ66.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ65.51
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ79.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ26.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ26.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ134.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ161.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ177.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ211.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ110.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ229.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ130.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ196.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ138.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ196.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ164.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ222.40
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ40.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ104.80
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ106.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ62.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ61.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ19.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ44.59
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ10.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ6.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ7.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ13.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ13.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ26.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ13.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ41.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ40.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ36.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ43.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ14.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ28.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ19.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ38.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ21.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ20.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ20.19
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42