България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ179.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ68.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.236 ММ101.55м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.28 ММ309.85м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.30 ММ29.20м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.53 ММ201.75м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.54 ММ199.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ190.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.80ММ204.90м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ267.92м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ34.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ205.45м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ55.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ255.51м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ88.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ101.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ324.20м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ69.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ316.93м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ332.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ1058.78м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ188.35м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ40.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ291.95м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ506.76м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ1025.87м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.60 ММ516.05м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ418.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ286.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ491.50м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ491.09м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ253.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ25.97м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ66.10м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ346.54м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ297.16м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ151.11м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ573.64м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ297.15м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ206.32м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ572.58м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ577.14м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ231.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ295.09м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ323.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ132.65м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ44.55м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ640.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ261.91м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ766.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ797.99м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ744.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ294.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ445.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ827.34м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ1656.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ28.16м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ20.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ19.98м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ39.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ401.54м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ242.94м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ62.36м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ815.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ619.73м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ1173.20м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ105.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ756.97м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ778.70м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ798.54м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ43.11м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ789.93м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ64.04м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ2041.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ346.00м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ320.88м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ85.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ187.28м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ557.31м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ239.21м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ189.96м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ234.77м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ408.00м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ44.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ365.37м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ211.57м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ322.04м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ104.37м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ587.56м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ213.59м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ501.33м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ785.23м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ89.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ640.73м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ315.84м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ476.73м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ603.33м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ642.63м.250
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00513.87м.355
МПХП 2.00X4.00/0.3828.00ЕМО
ПX 2.50/2.0022.00Д.12
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ39.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ38.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ38.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ39.40
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ38.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ39.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ64.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ25.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ50.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ39.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ30.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ51.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ107.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ82.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ41.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ69.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ199.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ123.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ166.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ186.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ101.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ140.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ158.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ141.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ162.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ142.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ162.66
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ187.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ122.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ101.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ86.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ88.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ61.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ42.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ21.70
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ42.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ14.56
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ41.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ27.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ110.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ71.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ57.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ42.93
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ42.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ20.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ40.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ41.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ9.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ9.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ0.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ41.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ9.33
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42