България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

H05V-K, H07V-K

Едножилни кабели без обвивка с термопластична PVC изолация
Приложение
H05V-K H07V-K

За вътрешно окабеляване в електрическото оборудване.

Approvals
Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Цвят на изолацията: Бял, сив, чер, син, кафяв, жълт, зелен, червен, жълт/зелен
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U:
  H05V-K: 300/500 V
  H07V-K: 450/750 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz:
  H05V-K: 2000 V
  H07V-K: 2500 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -30°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
 • Съгласно стандарт: БДС EN 50525-2-31
Сечение на проводника [mm2] Диаметър на кабела
Минимален [mm] Максимален [mm]
H05V-K 300/500V
0.50 2.10 2.50
0.75 2.20 2.70
1.00 2.40 2.80
H07V-K 450/750V
1.50 2.80 3.34
2.50 3.40 4.10
4.00 3.90 4.80
6.00 4.40 5.30
10.00 5.70 6.80
16.00 6.70 8.10
25.00 8.40 10.20
35.00 9.70 11.70
50.00 11.50 13.90
70.00 13.20 16.00
95.00 15.10 18.20