България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

LiY

Гъвкави изолирани проводници с PVC изолация
Приложение
LiY

За вътрешно окабеляване в електрическото оборудване.


Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
  (С изключение на 0.34 mm2: 7 x 0.25 mm)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Цвят на изолацията: Бял, сив, чер, син, кафяв, жълт, зелен, червен или по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U:
  За 0.14 mm2: Макс. 350 V
  Над 0.14 mm2: Макс. 500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz:
  За 0.14 mm2: 1200 V
  Над 0.14 mm2: 1500 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
Конструктивни данни на изолираните жила
Конструктивни данни на изолираните жила
Сечение на токопроводимото жило [mm2] Радиална дебелина Диаметър на изолираното жило [mm]
Номинална [mm] Минимална [mm]
0.14 0.23 0.18 max. 1.00
0.25 0.30 0.25 1.30 ± 0.05
0.34 0.38 0.30 1.50 ± 0.05
0.50 0.40 0.30 1.75 ± 0.05
0.75 0.40 0.30 1.95 ± 0.05
1.00 0.40 0.30 2.10 ± 0.05
1.50 0.40 0.30 2.40 ± 0.05