България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

LIYw (105°C)

Едножилни кабели с термопластична РVС изолация за автомобили, камиони и др.
Приложение
LIYw

Осигурява главното захранване от акумулатора на превозното средство до хидравличния агрегат на борда.


Конструктивни данни
  • Токопроводимо жило: Отгрята електролитна мед Cu-ETP-1, съгласно EN 13602.
    Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228.
  • Изолация: PVC пластификат съгласно ISO 6722, клас В (безоловен)
  • Цвят на изолацията: Чер, червен, жълт-зелен
Електрически данни
  • Работно напрежение: 60 V
Условия на експлоатация
  • Температура на експлоатация: от -40°C до +105°C
  • Стандарт: ISO 6722
Конструктивни данни на изолираните жила
Сечение на проводника Максимален диаметър на единична жичка Максимален диаметър на проводника Максимално ел. съпротивление Минимална радиална дебелина на изолацията Максимален диаметър на готовия проводник
mm2 mm mm Ω/km mm mm
25.00 0.41 7.00 0.743 1.04 10.40
35.00 0.41 8.30 0.527 1.04 11.60