България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

ПММ

Гъвкави изолирани проводници с PVC изолация
Приложение
ПММ

За монтаж в изделия радиоелектронната, съобщителната, изчислителната и електротехническата промишленост.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани калайдисани медни проводници, клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
 • Изолация: PVC пластификат TI1 по EN 50 363-3
 • Цвят на изолацията: Бял, сив, чер, син, кафяв, жълт, зелен, червен
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U:
  0.12 ÷ 0.50 mm2: 380 V
  0.75 ÷ 1.50 mm2: 500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz:
  0.12 ÷ 0.50 mm2: 2000 V
  0.75 ÷ 1.50 mm2: 3000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: 0.12 ÷ 0.20 mm2 > 40 MΩ.km
  0.35 ÷ 1.00 mm2 > 30 MΩ.km
  0.50 ÷ 1.50 mm2 >   5 MΩ.km
Условия на експлоатация
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -50°C до +70°C
Сечение на проводника [mm2] Диаметър на проводника [mm]
0.12 0.90 ± 0.05
0.14 1.00 ± 0.05
0.20 1.10 ± 0.05
0.35 1.35 ± 0.10
0.50 1.50 ± 0.10
0.75 2.10 ± 0.10
1.00 2.25 ± 0.10
1.50 2.45 ± 0.10