България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

ПМВГ

Гъвкави изолирани проводници с PVC изолация
Приложение
ПМВГ

За монтаж в слаботокови уреди и инсталации, изводи на електрически двигатели и устройства.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани калайдисани медни проводници, клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
 • Цвят на изолацията: Бял, сив, чер, син, кафяв, жълт, зелен, червен
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U:
  0.14 ÷ 0.20 mm2: 220 V
  0.35 ÷ 0.50 mm2: 380 V
  0.75 ÷ 4.00 mm2: 660 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz:
  0.14 ÷ 0.20 mm2: 1500 V
  0.35 ÷ 0.50 mm2: 2000 V
  0.75 ÷ 4.00 mm2: 2500 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: 0.20 ÷ 0.75 mm2 >   5 MΩ.km
  1.00 ÷ 2.50 mm2 > 2.5 MΩ.km
Условия на експлоатация
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -50°C до +70°C
Сечение на проводника [mm2] Диаметър на проводника [mm]
0.14 1.30 ± 0.10
0.20 1.40 ± 0.10
0.35 1.55 ± 0.10
0.50 1.75 ± 0.10
0.75 2.40 ± 0.10
1.00 2.50 ± 0.10
1.50 2.80 ± 0.10
2.50 3.40 ± 0.15
4.00 4.10 ± 0.15