България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

ПВГФШ-С

Гъвкави изолирани проводници с PVC изолация и външна обвивка
Приложение
ПВГФШ-С

Предназначени са за електрически инсталации на подемнотранспортни машини и други електрически съоръжения и апарати, работещи в студена климатична зона.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 6 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
 • Изолация: PVC пластификат TI4 по EN 50 363-3
 • Изолация: PVC пластификат TM4 по EN 50 363-4-1
  Цвят: бял, сив, чер, син, кафяв, жълт, зелен, червен, жълт/зелен
Електрически данни
 • Работно напрежение:
  при AC 660 V
  при DC 750 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 2000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: >   5 MΩ.km
Условия на експлоатация
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +60°C
Сечение на проводника [mm2] Диаметър на проводника [mm]
0.50 2.55 ± 0.15
0.75 3.55 ± 0.15
1.00 3.70 ± 0.15
1.50 4.25 ± 0.20
2.50 5.10 ± 0.20
4.00 6.00 ± 0.20
6.00 6.80 ± 0.20
10.00 8.40 ± 0.20
16.00 10.20 ± 0.25
25.00 11.90 ± 0.25
35.00 13.40 ± 0.25
50.00 15.30 ± 0.25
70.00 18.20 ± 0.25