България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

ТЧП-К

Тончестотни екранирани кабели с PE изолация и PVC външна обвивка, 220V
Приложение
ТЧП-К

Предназначени са за свързване на микрофонни или други източници на напрежение до 220V със звукова честота до 20 000 Hz.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани калайдисани медни проводници.
  Клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295) за сечение 0.14 и 0.25.
  Клас 6 по EN 60228 (DIN VDE 0295) за сечение 0.50, 0.75 и 1.00.
 • Изолация: PE (Полиетилен)
 • Идентификация на изолираните жила: Цветен код съгласно DIN 47100
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници.
  Приблизителна покривност 70%.
  (допуска се минимална плътност на екрана 50%)
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят: бял, сив или чер.
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 220 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz:
  За 0.14 mm2: 1000 V
  Над 0.14 mm2: 1500 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 200 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Температура на експлоатация: от -20°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1
Кинструкция на кабела [бр x mm2] Максимален диаметър на кабела [mm]
2 x 0.14 4.90
2 x 0.25 5.30
2 x 0.50 6.30
2 x 0.75 7.00
2 x 1.00 7.40
3 x 0.14 5.10
3 x 0.25 5.70
3 x 0.50 6.60
3 x 0.75 7.20
3 x 1.00 7.90
4 x 0.14 5.60
4 x 0.25 6.30
4 x 0.50 6.90
4 x 0.75 7.80
4 x 1.00 8.40