България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

HSLCH JZ/OZ

Безхалогенни контролни кабели с повишена защита от пожар, екранирани с оплетка от медни калайдисани проводници, 300/500V
Приложение
HSLCH JZ/OZ

Безхалогенни контролни кабели, устойчиви на горене, за гъвкаво използване и фиксиран монтаж при нормални условия на механично натоварване. Приложими в обществени сгради, летища, железопътни гари, инженерингови и строителни инсталации, климатични инсталации и по-специално, където човешкият и животински живот, както и ценният имот, са изложени на висок риск от опасност от пожар. Екранираната оплетка от медни калайдисани проводници, предотвратява електрически и магнитни смущения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
 • Изолация: Безхалогенен компаунд TI6 по EN 50 363-7
 • Идентификация на изолираните жила: HSLCH-JZ - кабели с 3 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка с жълт/зелен проводник
  HSLCH-OZ - кабели с 2 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 6.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Разделително фолио: Полиестерно фолио с подходящи дебелина и препокриване.
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
 • Външна обвивка: Безхалогенен компаунд TM7 по ЕN 50 363-8
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 20 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 6 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +70°C
  Подвижен монтаж: от -15°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-3C
  CPR: Dca
 • Съдържание на халогени: съгласно EN 60754-1
  Антикорозионост: съгласно EN 60754-2
  Токсичен индекс: съгласно EN 50306-1 и NES 713
  Плътност на дима: съгласно EN 61034-2
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.50 5.90 ± 0.30
3 X 0.50 6.20 ± 0.30
4 X 0.50 6.60 ± 0.30
5 X 0.50 7.10 ± 0.30
7 X 0.50 7.70 ± 0.30
12 X 0.50 10.10 ± 0.40
18 X 0.50 11.80 ± 0.40
25 X 0.50 13.70 ± 0.40
2 X 0.75 6.30 ± 0.30
3 X 0.75 6.60 ± 0.30
4 X 0.75 7.10 ± 0.30
5 X 0.75 7.90 ± 0.30
7 X 0.75 8.50 ± 0.30
12 X 0.75 11.10 ± 0.40
18 X 0.75 13.00 ± 0.40
25 X 0.75 15.10 ± 0.50
2 X 1.00 6.60 ± 0.30
3 X 1.00 6.90 ± 0.30
4 X 1.00 7.40 ± 0.30
5 X 1.00 8.30 ± 0.30
7 X 1.00 8.90 ± 0.30
12 X 1.00 11.70 ± 0.40
18 X 1.00 14.10 ± 0.40
25 X 1.00 16.20 ± 0.50
2 X 1.50 7.20 ± 0.30
3 X 1.50 7.60 ± 0.30
4 X 1.50 8.40 ± 0.30
5 X 1.50 9.10 ± 0.30
7 X 1.50 10.00 ± 0.30
12 X 1.50 13.40 ± 0.40
18 X 1.50 15.80 ± 0.50
25 X 1.50 18.20 ± 0.50
2 X 2.50 8.60 ± 0.30
3 X 2.50 9.10 ± 0.30
4 X 2.50 10.00 ± 0.30
5 X 2.50 11.10 ± 0.40
7 X 2.50 12.00 ± 0.40
12 X 2.50 16.30 ± 0.50
3 X 4.00 10.60 ± 0.40
4 X 4.00 11.80 ± 0.40
5 X 4.00 13.30 ± 0.40
7 X 4.00 14.60 ± 0.40
3 X 6.00 12.70 ± 0.40
4 X 6.00 14.20 ± 0.40
5 X 6.00 15.50 ± 0.50
7 X 6.00 17.00 ± 0.50
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.