България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

УНИФЛЕКС H05VV-F

Кабели с PVC изолация и PVC външна обвивка, 300/500V
Приложение
H05VV-F

За свързване на битови, лабораторни и други електрически уреди за работно напрежение Uo/U – 300/500V.

Approvals
Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: Съгласно HD 308
 • Конструкция: От 2 ÷ 5 x 0.75 mm2 ÷ 4.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят бял RAL 9010 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 2000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване: 10 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
 • Стандарт: Съгласно EN 50 525-2-11
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
[mm2]
Номинална радиална дебелина на изолацията
[mm]
Номинална радиална дебелина на външната обвивка
[mm]
Средни външни размери
Долна граница
[mm]
Горна граница
[mm]
2 X 0.75 0.6 0.8 5.7 7.2
2 X 1.00 0.6 0.8 5.9 7.5
2 X 1.50 0.7 0.8 6.8 8.6
2 X 2.50 0.8 1 8.4 10.6
2 X 4.00 0.8 1.1 9.7 12.1
3 X 0.75 0.6 0.8 6 7.6
3 X 1.00 0.6 0.8 6.3 8
3 X 1.50 0.7 0.9 7.4 9.4
3 X 2.50 0.8 1.1 9.2 11.4
3 X 4.00 0.8 1.2 10.5 13.1
4 X 0.75 0.6 0.8 6.6 8.3
4 X 1.00 0.6 0.9 7.1 9
4 X 1.50 0.7 1 8.4 10.5
4 X 2.50 0.8 1.1 10.1 12.5
4 X 4.00 0.8 1.2 11.5 14.3
5 X 0.75 0.6 0.9 7.4 9.3
5 X 1.00 0.6 0.9 7.8 9.8
5 X 1.50 0.7 1.1 9.3 11.6
5 X 2.50 0.8 1.2 11.2 13.9
5 X 4.00 0.8 1.4 13 16.1