България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

УНИФЛЕКС H05VVC4V5-K

Маслоустойчиви контролни кабели с PVC изолация, екранирани с оплетка от медни калайдисани проводници, 450/750V
Приложение
H05VVC4V5-K

За неподвижна инсталация или подвижни приложения. Използват се като измервателни или контролни кабели в машини и други съоръжения. Подходящи са за неограничена подвижност без силово движение и без излагане на натоварване на опън. Използват се като захранващи или свързващи кабели в сухи, влажни или мокри помещения. Екранираната оплетка от медни калайдисани проводници, предотвратява електрически и магнитни смущения.

Approvals
Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: Черни жила с бяла цифрова маркировка и жълто-зелено жило, като защитен проводник.
 • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 2.50 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Вътрешна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  покривност 85 ± 5%.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM5 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL7001
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 2000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване: 20 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация: Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
 • Стандарт: Съгласно EN 50 525-2-51
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
[mm2]
Номинална радиална дебелина на изолацията
[mm]
Номинална радиална дебелина на вътрешната обвивка
[mm]
Максимален диаметър на жичките за екран
[mm]
Номинална радиална дебелина на външната обвивка
[mm]
Средни външни размери
Долна граница
[mm]
Горна граница
[mm]
2 X 0.50 0.6 0.7 0.16 0.9 7.7 9.6
3 G 0.50 0.6 0.7 0.16 0.9 8 10
4 G 0.50 0.6 0.7 0.16 0.9 8.5 10.7
5 G 0.50 0.6 0.7 0.16 1 9.3 11.6
6 G 0.50 0.6 0.7 0.16 1 9.9 12.4
7 G 0.50 0.6 0.7 0.16 1.1 10.8 13.5
12 G 0.50 0.6 0.8 0.21 1.3 13.3 16.5
18 G 0.50 0.6 0.8 0.21 1.3 15.1 18.6
25 G 0.50 0.6 0.8 0.21 1.6 18 22.1
27 G 0.50 0.6 0.8 0.21 1.6 18 22.1
36 G 0.50 0.6 0.9 0.21 1.7 20.1 24.7
2 X 0.75 0.6 0.7 0.16 0.9 8 10
3 G 0.75 0.6 0.7 0.16 0.9 8.3 10.4
4 G 0.75 0.6 0.7 0.16 1 9.1 11.3
5 G 0.75 0.6 0.7 0.16 1 9.7 12.1
6 G 0.75 0.6 0.7 0.16 1.1 10.5 13.1
7 G 0.75 0.6 0.7 0.16 1.2 11.5 14.3
12 G 0.75 0.6 0.8 0.21 1.3 13.9 17.2
18 G 0.75 0.6 0.8 0.21 1.5 16.2 19.9
25 G 0.75 0.6 0.9 0.21 1.7 19.3 23.7
27 G 0.75 0.6 0.9 0.21 1.7 19.3 23.7
36 G 0.75 0.6 0.9 0.21 1.8 21.3 26.2
2 X 1.00 0.6 0.7 0.16 0.9 8.2 10.3
3 G 1.00 0.6 0.7 0.16 1 8.8 11
4 G 1.00 0.6 0.7 0.16 1 9.4 11.7
5 G 1.00 0.6 0.7 0.16 1.1 10.3 12.8
6 G 1.00 0.6 0.7 0.16 1.1 11 13.6
7 G 1.00 0.6 0.8 0.16 1.2 12.2 15.1
12 G 1.00 0.6 0.8 0.21 1.4 14.7 18.1
18 G 1.00 0.6 0.8 0.21 1.5 16.9 20.8
25 G 1.00 0.6 0.9 0.21 1.7 20.2 24.7
27 G 1.00 0.6 0.9 0.21 1.7 20.2 24.7
34 G 1.00 0.6 0.9 0.21 1.9 22.5 27.6
2 X 1.50 0.7 0.7 0.16 1 9.3 11.6
3 G 1.50 0.7 0.7 0.16 1 9.7 12.1
4 G 1.50 0.7 0.7 0.16 1.1 10.7 13.2
5 G 1.50 0.7 0.8 0.16 1.2 11.8 14.7
6 G 1.50 0.7 0.8 0.16 1.2 12.7 15.7
7 G 1.50 0.7 0.8 0.21 1.3 14.1 17.4
12 G 1.50 0.7 0.8 0.21 1.5 16.7 20.5
18 G 1.50 0.7 0.8 0.21 1.7 19.6 24.1
25 G 1.50 0.7 0.9 0.21 2 23.4 28.6
2 X 2.50 0.8 0.7 0.16 1.1 10.7 13.3
3 G 2.50 0.8 0.7 0.16 1.1 11.3 14
4 G 2.50 0.8 0.8 0.16 1.2 12.6 15.5
5 G 2.50 0.8 0.8 0.21 1.3 13.9 17.2
6 G 2.50 0.8 0.8 0.21 1.4 15.2 18.7
7 G 2.50 0.8 0.8 0.21 1.5 16.5 20.3
12 G 2.50 0.8 0.9 0.21 1.7 19.9 24.4
18 G 2.50 0.8 0.9 0.21 2 23.3 28.5
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.