България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

LiYCY-JB/OB 0.6/1 kV

Контролни гъвкави кабели с PVC изолация и външна обвивка, екранирани с оплетка от медни калайдисани проводници, 0.6/1 kV
Приложение
LiYCY JB/OB 0.6/1 kV

Използват се като силови контролни и свързващи кабели в металообработващи машини, производствени линии, транспортни съоръжения, в условия на средни механични натоварвания при напрежение 0.6/1kV. Екранът е защита срещу електрически смущения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: LiYCY-JB 0.6/1kV - кабели с 3 до 5 жила: цветни
  съгласно DIN VDE 0293-308 и жълт/зелен проводник
  LiYCY-OB 0.6/1kV - кабели с 2 или повече жила: цветни
  съгласно DIN VDE 0293-308 без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 1.50 mm2 до 16.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Разделително фолио: Полиестерно фолио с подходящи дебелина и препокриване.
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 600/1000 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 15 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 6 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
4 X 0.75 9.80 ± 0.30
5 X 0.75 10.50 ± 0.40
3 X 1.00 9.80 ± 0.30
4 X 1.00 10.20 ± 0.40
5 X 1.00 11.00 ± 0.40
3 X 1.50 10.70 ± 0.40
4 X 1.50 11.40 ± 0.40
5 X 1.50 12.30 ± 0.40
3 X 2.50 11.90 ± 0.40
4 X 2.50 12.80 ± 0.40
5 X 2.50 13.90 ± 0.40
3 X 4.00 13.30 ± 0.40
4 X 4.00 14.60 ± 0.40
5 X 4.00 15.90 ± 0.50
3 X 6.00 14.70 ± 0.40
4 X 6.00 15.90 ± 0.50
5 X 6.00 17.60 ± 0.50
3 X 10.00 17.90 - 0.50/+1.50
4 X 10.00 19.70 - 0.50/+1.50
5 X 10.00 21.80 - 0.60/+1.60
3 X 16.00 20.30 - 0.60/+1.60
4 X 16.00 22.40 - 0.60/+1.60
5 X 16.00 24.60 - 0.60/+1.60
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.