България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

LiYCY-JZ/OZ

Контролни гъвкави кабели с PVC изолация и шланг, екранирани с оплетка от медни калайдисани проводници, 300/500V
Приложение
LiYCY JZ/OZ

Използуват се като контролни кабели за гъвкав и фиксиран монтаж под нормални механични натоврвания.Тези кабели са подходящи за употреба в сухи и влажни помещения. Използват се като контролни кабели в металообработващи машини, производствени линии, транспортни съоръжения, в условия на средни механични натоварвания при напрежение 300/500V. Екранът е защита срещу електрически смущения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: LiYCY-JZ - кабели с 3 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка с жълт/зелен проводник
  LiYCY-OZ - кабели с 2 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 16.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Разделително фолио: Полиестерно фолио с подходящи дебелина и препокриване.
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001, син RAL 5015 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 15 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 6 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -15°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.50 5.40 ± 0.30
3 X 0.50 5.70 ± 0.30
4 X 0.50 6.30 ± 0.30
5 X 0.50 6.70 ± 0.30
7 X 0.50 7.50 ± 0.30
12 X 0.50 9.60 ± 0.30
14 X 0.50 10.40 ± 0.40
18 X 0.50 11.40 ± 0.40
25 X 0.50 13.60 ± 0.40
2 X 0.75 5.90 ± 0.30
3 X 0.75 6.20 ± 0.30
4 X 0.75 6.80 ± 0.30
5 X 0.75 7.50 ± 0.30
7 X 0.75 8.10 ± 0.30
8 X 0.75 9.40 ± 0.30
10 X 0.75 10.50 ± 0.40
12 X 0.75 10.80 ± 0.40
18 X 0.75 12.50 ± 0.40
19 X 0.75 12.50 ± 0.40
25 X 0.75 15.10 ± 0.50
34 X 0.75 17.00 ± 0.50
2 X 1.00 6.30 ± 0.30
3 X 1.00 6.50 ± 0.30
4 X 1.00 7.20 ± 0.30
5 X 1.00 7.90 ± 0.30
7 X 1.00 8.50 ± 0.30
12 X 1.00 11.40 ± 0.40
18 X 1.00 13.40 ± 0.40
19 X 1.00 13.40 ± 0.40
25 X 1.00 16.20 ± 0.50
27 X 1.00 16.20 ± 0.50
37 X 1.00 18.00 ± 0.50
2 X 1.50 7.00 ± 0.30
3 X 1.50 7.50 ± 0.30
4 X 1.50 8.20 ± 0.30
5 X 1.50 8.90 ± 0.30
7 X 1.50 9.60 ± 0.30
12 X 1.50 12.90 ± 0.40
18 X 1.50 15.30 ± 0.50
19 X 1.50 15.30 ± 0.50
25 X 1.50 17.90 ± 0.50
2 X 2.50 8.10 ± 0.30
3 X 2.50 8.90 ± 0.30
4 X 2.50 9.70 ± 0.30
5 X 2.50 10.70 ± 0.40
7 X 2.50 11.90 ± 0.40
12 X 2.50 15.80 ± 0.50
18 X 2.50 19.00 ± 0.50
19 X 2.50 19.00 ± 0.50
4 X 4.00 12.00 ± 0.40
4 X 6.00 14.20 ± 0.40
4 G 10.00 17.20 -0.50/+1.50
4 G 16.00 20.20 -0.50/+1.50
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.