България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

LiYY-JB/OB

Гъвкави кабели с PVC изолация и външна обвивка
Приложение
LiYY JB/OB

Използват се като контролни и свързващи кабели в металообработващи машини, производствени линии, транспортни съоръжения, в условия на средни механични натоварвания при напрежение 300/500V.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: LiYY-JB - кабели с 3 до 5 жила: цветни
  съгласно DIN VDE 0293-308 и жълт/зелен проводник
  LiYY-OB - кабели с 2 или повече жила: цветни
  съгласно DIN VDE 0293-308 без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 2.50 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 10 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 4 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -15°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
[mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.50 4.70 ± 0.30
3 X 0.50 5.00 ± 0.30
4 X 0.50 5.60 ± 0.30
5 X 0.50 6.10 ± 0.30
2 X 0.75 5.10 ± 0.30
3 X 0.75 5.60 ± 0.30
4 X 0.75 6.10 ± 0.30
5 X 0.75 6.90 ± 0.30
2 X 1.00 5.60 ± 0.30
3 X 1.00 5.90 ± 0.30
4 X 1.00 6.40 ± 0.30
5 X 1.00 7.30 ± 0.30
2 X 1.50 6.20 ± 0.30
3 X 1.50 6.80 ± 0.30
4 X 1.50 7.40 ± 0.30
5 X 1.50 8.10 ± 0.30
2 X 2.50 7.60 ± 0.30
3 X 2.50 8.30 ± 0.30
4 X 2.50 9.00 ± 0.30
5 X 2.50 10.10 ± 0.40
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.