България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

LiYYCY-JZ/OZ 0.6/1 kV

Контолни гъвкави кабели с PVC изолация, вътрешна и външна обвивка, екранирани с оплетка от медни калайдисани проводници, 0.6/1 kV
Приложение
LiYYCY JZ/OZ 0.6/1 kV

Използват се като екранирани силови контролни кабели, в сухи и влажни помещения, за гъвкав и фиксиран монтаж под нормални механични натоварвания, при напрежение 0,6/1kV. Използват се като контролни и свързващи кабели в металообработващи машини, производствени линии, транспортни съоръжения. Екрана е защита срещу електрически смущения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: LiYYCY-JZ 0.6/1kV - кабели с 3 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка с жълт/зелен проводник
  LiYYCY-OZ 0.6/1kV - кабели с 2 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.75 mm2 до 6.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Вътрешна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят чер RAL 9005 или друг по договаряне
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят чер RAL 9005
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 600/1000 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 20 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 6 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.75 10.50 ± 0.40
3 G 0.75 10.90 ± 0.40
4 G 0.75 11.40 ± 0.40
5 G 0.75 12.10 ± 0.40
7 G 0.75 12.90 ± 0.40
12 G 0.75 15.80 ± 0.50
18 G 0.75 18.00 ± 0.50
25 G 0.75 20.70 ± 0.60
2 X 1.00 10.80 ± 0.40
3 G 1.00 11.20 ± 0.40
4 G 1.00 11.80 ± 0.40
5 G 1.00 12.60 ± 0.40
7 G 1.00 13.30 ± 0.40
12 G 1.00 16.40 ± 0.50
18 G 1.00 18.70 ± 0.50
25 G 1.00 21.60 ± 0.60
2 X 1.50 11.80 ± 0.40
3 G 1.50 12.30 ± 0.40
4 G 1.50 13.00 ± 0.40
5 G 1.50 13.90 ± 0.40
7 G 1.50 15.00 ± 0.40
12 G 1.50 18.70 ± 0.50
3 G 2.50 13.50 ± 0.40
4 G 2.50 14.60 ± 0.40
5 G 2.50 15.70 ± 0.50
7 G 2.50 17.00 ± 0.50
4 G 4.00 16.20 ± 0.50
5 G 4.00 17.70 ± 0.50
7 G 4.00 19.00 ± 0.50
4 G 6.00 17.70 ± 0.50
5 G 6.00 19.20 ± 0.50
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.