България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

Li2YCYv (TP)

Екранирани кабели за пренос на данни с PE изолация и PVC външна обвивка, усукани двойки
Приложение
Li2YCYv (TP)

Кабел за пренос на данни, екраниран, с нисък капацитет, усукани PE двойки, усилен PVC черен шланг, подходящ за вътрешна и външна употреба. Специално подходящ за окабеляване на информационни системи със скорости на предаване до 10 мегабита в секунда. Кабелите от този тип предлагат ограничено гъвкаво използване и фиксиран монтаж в сухи или влажни помещения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници,
  клас 2 ( 0.22 mm2, 0.34 mm2, 0.50 mm2 )
  клас 5 ( 0.25 mm2, 1.00 mm2, 1.50 mm2 )
  съгласно EN 60228
 • Изолация: Полиетилен
 • Идентификация на изолираните жила: Цветен код съгласно DIN 47100
 • Каблиране: Изолираните проводници са усукани по двойки и след това в общ сноп
 • Разделително фолио: Полиестерно фолио с подходящи дебелина и препокриване
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
  Контактно жило под оплетката по договаряне.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят чер RAL 9005
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 250 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 2000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: min 5 GΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 15 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 6 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -30°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
 • Съгласно стандарт: VDE 0812
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
[mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
Class 2
2 X 2 X 0.22 7.90 ± 0.30
3 X 2 X 0.22 8.20 ± 0.30
4 X 2 X 0.22 8.80 ± 0.30
8 X 2 X 0.22 10.50 ± 0.40
10 X 2 X 0.22 12.10 ± 0.40
1 X 2 X 0.34 7.40 ± 0.30
2 X 2 X 0.34 9.10 ± 0.30
3 X 2 X 0.34 9.50 ± 0.30
4 X 2 X 0.34 10.10 ± 0.40
8 X 2 X 0.34 12.60 ± 0.40
10 X 2 X 0.34 14.20 ± 0.40
1 X 2 X 0.50 7.90 ± 0.30
2 X 2 X 0.50 9.90 ± 0.30
3 X 2 X 0.50 10.30 ± 0.40
4 X 2 X 0.50 11.10 ± 0.40
8 X 2 X 0.50 13.90 ± 0.40
10 X 2 X 0.50 15.80 ± 0.50
Class 5
1 X 2 X 1.00 8.60 ± 0.30
2 X 2 X 1.00 11.40 ± 0.40
3 X 2 X 1.00 11.80 ± 0.40
4 x 2 x 1.00 14.50 ± 0.40
1 X 2 X 1.50 9.80 ± 0.30
2 X 2 X 1.50 13.20 ± 0.40
4 X 2 X 1.50 15.20 ± 0.50
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.