България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

LiYCY-CY (TP)

Екранирани гъвкави кабели за пренос на данни с PVC изолация и външна обвивка, усукани двойки с екран и PVC вътрешна обвивка на всяка двойка, 300/500V
Приложение
LiYCY CY(TP)

Кабел за предаване на данни, контролен и свързващ кабел предимно за предаване на аналогови и цифрови сигнали в контролирани от процеса съоръжения за измерване и управление на технология за безшумно предаване на данни и сигнали, с напрежение 300/500V. За фиксиран и гъвкав монтаж с неопределено насочване на кабела и без напрежение на опън. Подходящ за употреба в сухи и влажни помещения. Екранираната оплетка от медни калайдисани проводници, предотвратява електрически и магнитни смущения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
  (С изключение на 0.34 mm2: 7 x 0.25 mm или 19 x 0.15 mm)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: Цветен код съгласно DIN 47100 с повторение на цветовете след 44 жило
 • Конструкция: От сечение 0.14 mm2 до 0.75 mm2
 • Каблиране: Изолираните проводници са усукани по двойки
  и всяка двойка е обвита с полиестерно фолио
 • Екран на всяка двойка: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне
 • Вътрешна обвивка на всяка двойка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
 • Каблиране: Изолираните проводници са усукани по двойки
  и всяка двойка е обвита с полиестерно фолио
 • Разделително фолио: Полиестерно фолио с подходящи дебелина и препокриване
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
  Контактно жило под оплетката по договаряне.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001, RAL 7032 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U:
  За 0.14 mm2: Макс. 350 V
  Над 0.14 mm2: Макс. 500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz:
  За 0.14 mm2: 1200 V
  Над 0.14 mm2: 1500 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 15 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 6 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
 • Съгласно стандарт: VDE 0812
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X 2 X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 2 X 0.14 8.60 ± 0.30
3 X 2 X 0.14 9.50 ± 0.30
5 X 2 X 0.14 11.90 ± 0.40
2 X 2 X 0.25 9.90 ± 0.30
3 X 2 X 0.25 10.40 ± 0.40
4 X 2 X 0.25 12.00 ± 0.40
5 X 2 X 0.25 12.70 ± 0.40
6 X 2 X 0.25 13.80 ± 0.40
12 X 2 X 0.25 18.70 ± 0.50
16 X 2 X 0.25 20.70 ± 0.50
2 X 2 X 0.34 11.40 ± 0.40
3 X 2 X 0.34 12.20 ± 0.40
4 X 2 X 0.34 13.70 ± 0.40
6 X 2 X 0.34 16.20 ± 0.50
2 X 2 X 0.50 12.30 ± 0.40
3 X 2 X 0.50 14.60 ± 0.40
4 X 2 X 0.50 16.10 ± 0.50
6 X 2 X 0.50 17.70 ± 0.50
12 X 2 X 0.50 23.30 ± 0.60
2 X 2 X 0.75 14.60 ± 0.40
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.