България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

ЕМТРОНИК® LiYCY (TP)

Екранирани гъвкави кабели за пренос на данни с PVC изолация и външна обвивка, усукани двойки, 300/500V
Приложение
LiYCY (TP)

Екранирани кабели с усукани двойки ,за пренос на данни за ниско честотни приложения. Кабелите са предназначени за фиксиран монтаж и за гъвкаво използване. Използват се в сухи и влажни помещения, но не са подходящи за външна употреба. Екранът осигурява защита срещу електромагнитни смущения. Кабелите се използват в компютърните системи, инструменталната техника, офис оборудване.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
  (С изключение на 0.34 mm2: 7 x 0.25 mm или 19 x 0.15 mm)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: Цветен код съгласно DIN 47100 с повторение на цветовете след 44 жило
 • Конструкция: От сечение 0.14 mm2 до 1.50 mm2
 • Каблиране: Изолираните проводници са усукани по двойки и след това в общ сноп
 • Разделително фолио: Полиестерно фолио с подходящи дебелина и препокриване
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
  Контактно жило под оплетката по договаряне.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001, RAL 7032 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U:
  За 0.14 mm2: Макс. 350 V
  Над 0.14 mm2: Макс. 500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz:
  За 0.14 mm2: 1200 V
  Над 0.14 mm2: 1500 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 15 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 6 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
 • Съгласно стандарт: VDE 0812
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X 2 X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 2 X 0.14 5.30 ± 0.30
3 X 2 X 0.14 5.80 ± 0.30
4 X 2 X 0.14 6.20 ± 0.30
6 X 2 X 0.14 7.10 ± 0.30
8 X 2 X 0.14 8.30 ± 0.30
10 X 2 X 0.14 8.70 ± 0.30
14 X 2 X 0.14 9.30 ± 0.30
16 X 2 X 0.14 10.20 ± 0.40
20 X 2 X 0.14 11.30 ± 0.40
2 X 2 X 0.25 6.30 ± 0.30
3 X 2 X 0.25 7.10 ± 0.30
4 X 2 X 0.25 7.60 ± 0.30
6 X 2 X 0.25 8.50 ± 0.30
8 X 2 X 0.25 10.30 ± 0.40
10 X 2 X 0.25 11.00 ± 0.40
12 X 2 X 0.25 11.30 ± 0.40
16 X 2 X 0.25 12.50 ± 0.40
25 X 2 X 0.25 16.10 ± 0.50
2 X 2 X 0.34 7.70 ± 0.30
3 X 2 X 0.34 7.80 ± 0.30
4 X 2 X 0.34 8.40 ± 0.30
5 X 2 X 0.34 9.40 ± 0.30
6 X 2 X 0.34 10.60 ± 0.40
2 X 2 X 0.50 7.90 ± 0.30
3 X 2 X 0.50 8.70 ± 0.30
4 X 2 X 0.50 9.40 ± 0.30
6 X 2 X 0.50 11.10 ± 0.40
8 X 2 X 0.50 13.10 ± 0.40
12 X 2 X 0.50 14.90 ± 0.40
16 X 2 X 0.50 16.50 ± 0.50
2 X 2 X 0.75 8.50 ± 0.30
3 X 2 X 0.75 9.40 ± 0.30
4 X 2 X 0.75 10.70 ± 0.40
5 X 2 X 0.75 11.10 ± 0.40
6 X 2 X 0.75 12.10 ± 0.40
8 X 2 X 0.75 14.70 ± 0.40
12 X 2 X 0.75 16.20 ± 0.50
2 X 2 X 1.00 9.00 ± 0.30
3 X 2 X 1.00 10.40 ± 0.40
4 X 2 X 1.00 11.30 ± 0.40
5 X 2 X 1.00 11.80 ± 0.40
12 X 2 X 1.00 17.20 ± 0.50
2 X 2 X 1.50 10.40 ± 0.40
3 X 2 X 1.50 11.10 ± 0.40
4 X 2 X 1.50 12.10 ± 0.40
6 X 2 X 1.50 14.80 ± 0.40
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.