България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

LiFYY-JZ/OZ

Контролни гъвкави кабели с PVC изолация и външна обвивка, 300/500V
Приложение
LiFYY-JZ/OZ

Контролни кабели с висока гъвкавост и външна обвивка от PVC. Те са предназначени за използване в електрически вериги или движещи се части на машина, както и за неподвижна инсталация, подложена на условия на средно механично натоварване.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани гъвкави медни проводници, клас 6 по EN 60228
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: LiFYY-JZ - кабели с 3 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка с жълт/зелен проводник
  LiFYY-OZ - кабели с 2 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 6.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
  Обвиване с флийс фолио на външния повив.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 7.5 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 4 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -15°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.50 5.30 -0.3/+0.5
3 X 0.50 5.70 -0.3/+0.5
4 X 0.50 6.30 -0.3/+0.5
5 X 0.50 6.80 -0.3/+0.5
7 X 0.50 8.00 -0.3/+0.5
12 X 0.50 9.50 -0.3/+0.5
18 X 0.50 11.40 -0.4/+0.6
2 X 0.75 5.70 -0.3/+0.5
3 X 0.75 6.20 -0.3/+0.5
4 X 0.75 6.80 -0.3/+0.5
5 X 0.75 7.40 -0.3/+0.5
7 X 0.75 8.90 -0.3/+0.5
12 X 0.75 10.60 -0.4/+0.6
16 X 0.75 12.00 -0.4/+0.6
18 X 0.75 12.70 -0.4/+0.6
2 X 1.00 6.10 -0.3/+0.5
3 X 1.00 6.60 -0.3/+0.5
4 X 1.00 7.30 -0.3/+0.5
5 X 1.00 8.00 -0.3/+0.5
7 X 1.00 9.60 -0.3/+0.5
12 X 1.00 11.40 -0.4/+0.6
14 X 1.00 12.30 -0.4/+0.6
16 X 1.00 13.00 -0.4/+0.6
18 X 1.00 13.90 -0.4/+0.6
2 X 1.50 6.80 -0.3/+0.5
3 X 1.50 7.40 -0.3/+0.5
4 X 1.50 8.10 -0.3/+0.5
5 X 1.50 9.10 -0.3/+0.5
7 X 1.50 10.90 -0.4/+0.6
12 X 1.50 12.90 -0.4/+0.6
18 X 1.50 15.60 -0.5/+0.7
3 X 2.50 9.00 -0.3/+0.5
4 X 2.50 10.00 -0.3/+0.5
5 X 2.50 11.20 -0.4/+0.6
7 X 2.50 13.60 -0.4/+0.6
12 X 2.50 16.00 -0.5/+0.7
3 X 4.00 10.60 -0.4/+0.6
4 X 4.00 11.70 -0.4/+0.6
5 X 4.00 13.10 -0.4/+0.6
4 X 6.00 13.90 -0.4/+0.6
5 X 6.00 15.50 -0.5/+0.7