България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

ТРАФЕЛ®

АПХП / Правоъгълни
Обща характеристика

Проводници алуминиеви правоъгълни с хартиена изолация.

АПХП
Приложение

За намотки на трансформатори и други електрически машини и апарати. Минимална температура на съхранение: минус 60°C.

Стандарти

БДС EN-60317-27-4

Технически данни
  • Номинални размери: дебелина: 2.00 mm ÷ 7.00 mm
    широчина: 4.00 mm ÷ 20.00 mm
  • Изолационно покритие: Кабелна хартия с дебелина 0.05 mm, 0.06 mm и 0.08 mm.
    Двустранна дебелина на изолацията от 0.50 mm до 3.00 mm.
  • Топлинен клас: 90 (в импрегнирано или пропито състояние с лак или масло, класът на топлоустойчивост е 105).
  • Еластичност: Огъване на 180°C по широката страна около стержен с ø100 mm.
  • Опаковка: на барабани