България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

ТЕРМОТЕМ®-200

ПЕТ-1С-О-Д
Обща характеристика

Проводници медни, кръгли, емайлирани с модифициран полиестеримид и второ покритие от полиамид-имид, клас 200.

Приложение

За производство на дроселни бобини за газоразрядни лампи, за намотки на високоскоростни машини, подложени на термично пренатоварване и въздействие на трансформаторно масло и хладилни агенти. Много добрата механична якост ги прави особено подходящи за работа на високоскоростни бобиниращи машини.

Технически характеристики
 • Стандарт: БДС EN 60317-13, ФС ЕМКА 59-2007, IEC 60317-13
 • Изолационно покритие: МОДИФИЦИРАН ПОЛИЕСТЕРИМИД + ПОЛИАМИД-ИМИД
 • Обхват: Степен 1: 0.200÷1.120 mm
 • Механични характеристики:
  Относително удължение до ø0.200 mm: min 35%
  над ø0.250 mm: min 38%
  Ъгъл на обратно пружиниране за ø0.200 mm: max 44°
  за ø1.120 mm: max 39°
  Еластичност Да не се напуква при навиване около 1D
  Адхезия Отлична
  Механична здравина Отговаря БДС EN 60317-13 т.11
Електрически характеристики
 • Пробивно напрежение:
  до ø0.200 mm min 77 точки
  до ø0.250 mm min 90 точки
  до ø0.355 mm min 102 точки
  до ø0.455 mm min 114 точки
  до ø1.000 mm min 132 точки
Термични характеристики
 • Температурен индекс °C: min 200
 • Термопластичност:
  до ø0.400 mm 350°C за 2 минути
  360°C при непрекъснато повишаване на температурата
  над ø0.400 mm 320°C за 2 минути
Химични характеристики
Устойчивост на стандартни разтворители 4H