България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

ТЕРМОГЛАС®

ПЕТ-ПСД-F, ПЕТ-ПСД-H / Кръгли
Обща характеристика

Проводници медни кръгли, емайлирани и изолирани със стъкловлакно, импрегнирани с топлоустойчив лак.

Приложение

За намотки на електрически машини и апарати за високи напрежения, с клас на топлоустойчивост 155 и клас 180.

Стандарти

БДС EN 60317-48, БДС EN 60317-49
IEC 60317-48, IEC 60317-49

Технически данни
 • Номинални размери: от ø2.00 mm до ø4.00 mm
 • Изолационно покритие: емайлиран проводник с двуслойна обвивка от стъкловлакно, импрегнирана с топлоустойчив лак клас 155 или клас 180
 • Удължение: от ø2.00 mm до ø2.80 mm - 20%
  над ø2.80 mm - 30%
 • Еластичност: огъване около стержен с диаметър 10 пъти номиналния диаметър на проводника
 • Топлинен клас: 155, 180
 • Пробивно напрежение
  За емайлирани проводници Степен 1
  от ø2.00 mm до ø2.50 mm 1200V
  от ø2.50 mm до ø4.50 mm 1500V
  За емайлирани проводници Степен 2
  от ø2.00 mm до ø2.50 mm 1500V
  от ø2.50 mm до ø4.50 mm 1800V
 • Опаковка: на барабани