България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

ТЕРМОГЛАС®

ПСД-F, ПСД-H / Кръгли
Обща характеристика

Проводници медни кръгли, изолирани със стъкловлакно, импрегнирани с топлоустойчив лак.

ПСД-F ПСД-H Кръгли
Приложение

За намотки на електрически машини и апарати с клас на топлоустойчивост 155 и клас 180.

Стандарти

БДС EN 60317-48, БДС EN 60317-49
IEC 60317-48, IEC 60317-49

Технически данни
  • Номинални размери: от ø2.00 mm до ø5.00 mm
  • Изолационно покритие: двуслойна обвивка от стъкловлакно, импрегнирана с топлоустойчив лак клас 155 или клас 180
  • Еластичност: огъване около стержен с диаметър 10 пъти номиналния диаметър на проводника
  • Топлинен клас: ПСД-F 155, ПСД-H 180
  • Пробивно напрежение
    от ø2.00 mm до ø2.50 mm min 260V
    от ø2.50 mm до ø5.00 mm min 300V
  • Опаковка: на барабани