България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

ТРАФЕЛ®

МПХП-Г2, МПХП-Г3
Обща характеристика

Проводници медни правоъгълни с хартиена изолация, групирани по двойки и тройки в паралел и обвити с допълнителна обща хартиена изолация.

МПХП-Г
Приложение

За намотки на силови трансформатори с голяма мощност, реактори.

Стандарти

ФС ЕМКА 38-2003

Технически данни
  • Номинални размери: дебелина: 1.00 mm ÷ 6.00 mm
    широчина: 5.00 mm ÷ 20.00 mm
    сечение: 8.00 mm2 ÷ 60 mm2
  • Изолационно покритие: Кабелна хартия с дебелина 0.05 mm и 0.08 mm.
  • Топлинен клас: 105
  • Еластичност: Огъване на 180° по широката страна около цилиндър с диаметър ø450 mm.
  • Опаковка: на барабани