България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

Неизолирани алуминиеви кръгли проводници

АМ
Приложение

Неизолирани алуминиеви, отгряти кръгли проводници се използват за жила на кабели и проводници и за други електротехнически цели.

Тип на материала

Алуминиев валцдрат, тип Н12 и Н13, съгласно БДС 1715-1; 2

Стандарти

БДС 6255-82

Технически данни
  • Размери: ø2.50 mm ÷ ø6.00 mm
Допустими отклонения от номиналните размери на проводниците
Номинален диаметър, mm Допустимо отклонение, mm
2.50 ÷ 3.00 ± 0.03
3.02 ÷ 4.00 ± 0.04
4.10 ÷ 5.60 ± 0.05
5.65 ÷ 6.00 ± 0.07
Удължение на отгряти (меки) проводници
Диаметър на проводника, mm2 Относително удължение, min %
Над До
2.50 4.00 20
4.00 - 25
Якост на опън
Диаметър на проводника, mm2 Якост на опън, min N/mm2
Над До
2.50 - 60
  • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: max 0.0280 Ω.mm2/m
  • Опаковка: на дървени барабани