България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

Неизолирани алуминиеви правоъгълни проводници

Приложение

Неизолирани алуминиеви, отгряти правоъгълни проводници се използват за намотки за електрически машини, трансформатори и други електротехнически цели. Те се използват за производство на проводници изолирани с хартия, стъкловлакно или други видове изолационни материали.

АП
Тип на материала

Алуминиев валцдрат, тип Н12 и Н13, съгласно БДС 1715-1; 2

Стандарти

БДС 6258-77

Технически данни
  • Размери: дебелина: 1.00 mm ÷ 7.00 mm
    ширичина: 4.00 mm ÷ 20.00 mm
Допустими отклонения от номиналните размери на проводниците
Номинална дебелина или широчина на проводника, mm Отклонение ± mm
От До
1.56 2.00 0.03
2.10 2.83 0.04
3.05 4.50 0.05
4.70 9.30 0.07
10.00 14.50 0.09
10.00 14.50 0.09
15.60 20.00 0.12
Радиуси на закръгления
Номинална дебелина на проводника, mm Радиус на закръгление, mm
Над До и включително
- 1.60 0.40 ÷ 0.60
1.60 2.24 0.50 ÷ 0.80
2.24 3.55 0.60 ÷ 1.00
3.55 - 0.75 ÷ 1.25
След съгласуване, радиусите на закръгление могат да бъдат различни от посочените в таблицата.
Удължение на отгряти (меки) проводници
Напречно сечение на проводника, mm2 Относително удължение, min %
Над До
4.90 12.60 20
12.60 - 25
Якост на опън
Напречно сечение на проводника, mm2 Якост на скъсване, min N/mm2
Над До
4.90 12.60 6.5
12.60 - 6.0
  • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: max 0.0280 Ω.mm2/m
  • Опаковка: на дървени барабани