България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

Опаковка

Конусни макари IEC/EN 60264-3 DIN 46383
Тип на макарата Основни размери, mm Тегло на меден
проводник, kg
D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3
D 12 650 340 80 40 400 460 110 280.00
EMO 2 750 500 80 40 180 245 110 180.00
D 500/100 500 350 40 40 385 420 92 100.00
D 38-B 1000 710 80 45 390 490 95 550.00