България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

Опаковка

Цилиндрични макари IEC/EN 60264-2-2 DIN 46399
Тип на макарата Диаметър на
проводника, mm
Основни размери, mm Тегло на проводника, kg
D1 D2 D3 L1 L2
K200 0.20 ÷ 0.95 200 125 22 200 160 12.00
K250 0.20 ÷ 0.24 250 160 22 200 160 22.00
K355 0.60 ÷ 4.50 355 224 36 200 160 45.00
K500 2.00 ÷ 4.50 500 315 36 250 180 100.00
Цилиндрични макари Цилиндрични макари