България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/emkabg/www/app/Config/Menu.php on line 87

YSLYC11Y-JZ/OZ

Контолни гъвкави кабели с PVC изолация и вътрешна обвивка, полиуретанова външна обвивка, екранирани с оплетка от медни калайдисани проводници, 300/500V
Приложение
YSLYC11Y-JZ/OZ

Кабели за свързване и управление с външна обвивка от полиуретан за гъвкава употреба и фиксиран монтаж, за средни механични усилия. Използват се и в сухи, влажни или мокри помещения. Подходящ за свързване на електрически инструменти с подобрена устойчивост на масло, абразия и удар. Екранът е защита от електрически смущения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: YSLYC11Y-JZ - кабели с 3 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка с жълт/зелен проводник
  YSLYC11Y-OZ - кабели с 2 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 6.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Вътрешна обвивка: PVC пластификат съгласно ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
 • Външна обвивка: TPU компаунд съгласно ЕN 50 363-10-2
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
  * PUR е подходящ за използване в контакт с морска вода
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 20 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 6 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.75 7.40 ± 0.30
3 X 0.75 7.90 ± 0.30
4 X 0.75 8.40 ± 0.30
5 X 0.75 8.90 ± 0.30
7 X 0.75 9.70 ± 0.30
12 X 0.75 12.30 ± 0.40
18 X 0.75 14.50 ± 0.40
25 X 0.75 16.60 ± 0.50
34 X 0.75 18.90 ± 0.50
41 X 0.75 20.6 ± 0.60
2 X 1.00 7.90 ± 0.30
3 X 1.00 8.20 ± 0.30
4 X 1.00 8.70 ± 0.30
5 X 1.00 9.50 ± 0.30
7 X 1.00 10.20 ± 0.40
12 X 1.00 13.30 ± 0.40
18 X 1.00 15.50 ± 0.50
25 X 1.00 17.50 ± 0.50
34 X 1.00 20.30 ± 0.60
2 X 1.50 8.50 ± 0.30
3 X 1.50 8.90 ± 0.30
4 X 1.50 9.60 ± 0.30
5 X 1.50 10.30 ± 0.40
7 X 1.50 11.30 ± 0.40
12 X 1.50 14.80 ± 0.40
18 X 1.50 17.20 ± 0.50
25 X 1.50 20.10 ± 0.60
3 X 2.50 10.30 ± 0.40
4 X 2.50 11.30 ± 0.40
5 X 2.50 12.60 ± 0.40
7 X 2.50 13.90 ± 0.40
12 X 2.50 17.60 ± 0.50
4 X 4.00 13.40 ± 0.40
5 X 4.00 14.70 ± 0.40
4 X 6.00 15.80 ± 0.50
5 X 6.00 17.30 ± 0.50
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.