България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/emkabg/www/app/Config/Menu.php on line 87

HSLH JB/OB

Безхалогенни контролни кабели с повишена защита от пожар, 300/500V
Приложение
HSLH JB/OB

Безхалогенни контролни кабели, устойчиви на горене, за гъвкаво използване и фиксиран монтаж при нормални условия на механично натоварване. Приложими в обществени сгради, летища, железопътни гари, инженерингови и строителни инсталации, климатични инсталации и по-специално, където човешкият и животински живот, както и ценният имот, са изложени на висок риск от опасност от пожар.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
 • Изолация: Безхалогенен компаунд TI6 по EN 50 363-7
 • Идентификация на изолираните жила: HSLH-JB - кабели с 3 до 5 жила: цветни
  съгласно DIN VDE 0293-308 и жълт/зелен проводник
  HSLH-OB - кабели с 2 жила: цветни
  съгласно DIN VDE 0293-308 без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 10.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Външна обвивка: Безхалогенен компаунд TM7 по ЕN 50 363-8
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 15 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 4 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +70°C
  Подвижен монтаж: от -15°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-3C
  CPR: Dca
 • Съдържание на халогени: съгласно EN 60754-1
  Антикорозионост: съгласно EN 60754-2
  Токсичен индекс: съгласно EN 50306-1 и NES 713
  Плътност на дима: съгласно EN 61034-2
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.50 5.10 ± 0.30
3 X 0.50 5.40 ± 0.30
4 X 0.50 5.80 ± 0.30
5 X 0.50 6.30 ± 0.30
2 X 0.75 5.50 ± 0.30
3 X 0.75 5.80 ± 0.30
4 X 0.75 6.30 ± 0.30
5 X 0.75 6.90 ± 0.30
2 X 1.00 5.80 ± 0.30
3 X 1.00 6.10 ± 0.30
4 X 1.00 6.60 ± 0.30
5 X 1.00 7.30 ± 0.30
2 X 1.50 6.40 ± 0.30
3 X 1.50 6.80 ± 0.30
4 X 1.50 7.40 ± 0.30
5 X 1.50 8.30 ± 0.30
2 X 2.50 7.60 ± 0.30
3 X 2.50 8.30 ± 0.30
4 X 2.50 9.00 ± 0.30
5 X 2.50 10.10 ± 0.40
3 X 4.00 9.80 ± 0.30
4 X 4.00 10.80 ± 0.40
5 X 4.00 12.10 ± 0.40
3 X 6.00 11.70 ± 0.40
4 X 6.00 13.00 ± 0.40
5 X 6.00 14.50 ± 0.40
4 X 10.00 16.20 -0.50/+1.50
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.