България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/emkabg/www/app/Config/Menu.php on line 87

LIFYYCY-JZ/OZ

Контолни гъвкави кабели с PVC изолация, вътрешна и външна обвивка, екранирани с оплетка от медни калайдисани проводници, 300/500V
Приложение
LIFYYCY-JZ/OZ

Контролни кабели с висока гъвкавост и външна обвивка от PVC. Те са предназначени за използване в електрически вериги или движещи се части на машина, както и за неподвижна инсталация, подложена на условия на средно механично натоварване. Екрана е защита срещу електрически смущения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани гъвкави медни проводници, клас 6 по EN 60228
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: LiFYYCY-JZ - кабели с 3 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка с жълт/зелен проводник
  LiFYYCY-OZ - кабели с 2 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 6.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
  Обвиване с флийс фолио на външния повив.
 • Вътрешна обвивка: PVC пластификат съгласно ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
  Обвиване с флийс фолио върху оплетката.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 7.5 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 4 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -15°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.50 6.90 -0.3/+0.5
3 X 0.50 7.30 -0.3/+0.5
4 X 0.50 7.90 -0.3/+0.5
5 X 0.50 8.40 -0.3/+0.5
7 X 0.50 9.80 -0.3/+0.5
12 X 0.50 11.30 -0.3/+0.5
18 X 0.50 13.40 -0.4/+0.6
2 X 0.75 7.30 -0.3/+0.5
3 X 0.75 7.80 -0.3/+0.5
4 X 0.75 8.40 -0.3/+0.5
5 X 0.75 9.00 -0.3/+0.5
7 X 0.75 10.70 -0.3/+0.5
12 X 0.75 12.40 -0.4/+0.6
18 X 0.75 14.90 -0.4/+0.6
2 X 1.00 7.70 -0.3/+0.5
3 X 1.00 8.20 -0.3/+0.5
4 X 1.00 8.90 -0.3/+0.5
5 X 1.00 9.80 -0.3/+0.5
7 X 1.00 11.40 -0.3/+0.5
12 X 1.00 13.40 -0.4/+0.6
18 X 1.00 16.10 -0.5/+0.7
2 X 1.50 8.40 -0.3/+0.5
3 X 1.50 9.00 -0.3/+0.5
4 X 1.50 9.90 -0.3/+0.5
5 X 1.50 10.90-0.4/+0.6
7 X 1.50 12.70 -0.4/+0.6
12 X 1.50 15.10 -0.5/+0.7
18 X 1.50 17.80 -0.5/+0.7
3 X 2.50 10.80 -0.4/+0.6
4 X 2.50 11.80 -0.4/+0.6
5 X 2.50 13.20 -0.4/+0.6
7 X 2.50 15.80 -0.5/+0.7
4 X 4.00 13.70 -0.4/+0.6
5 X 4.00 15.30 -0.5/+0.7
4 X 6.00 16.10 -0.5/+0.7