България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/emkabg/www/app/Config/Menu.php on line 87

LiYY-JZ/OZ 0.6/1 kV

Контолни гъвкави кабели с PVC изолация и външна обвивка, 0.6/1 kV
Приложение
LiYY JZ/OZ 0.6/1 kV

Използват се като силови контролни кабели с черна външна обвивка, в сухи и влажни помещения, за гъвкав и фиксиран монтаж под нормални механични натоварвания, при напрежение 0.6/1kV. Използват се като контролни и свързващи кабели в металообработващи машини, производствени линии, транспортни съоръжения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: LiYY-JZ 0.6/1kV - кабели с 3 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка с жълт/зелен проводник
  LiYY-OZ 0.6/1kV - кабели с 2 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.75 mm2 до 6.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят чер RAL 9005 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 600/1000 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 15 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 4 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
Конструктивни данни на кабела
Брой проводници и сечение на проводника
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.75 8.30 ± 0.30
3 X 0.75 8.70 ± 0.30
4 X 0.75 9.20 ± 0.30
5 X 0.75 9.90 ± 0.30
7 X 0.75 10.70 ± 0.40
12 X 0.75 13.40 ± 0.40
18 X 0.75 15.40 ± 0.40
41 X 0.75 21.90 ± 0.60
2 X 1.00 8.60 ± 0.30
3 X 1.00 9.00 ± 0.30
4 X 1.00 9.60 ± 0.30
5 X 1.00 10.40 ± 0.40
7 X 1.00 11.10 ± 0.40
12 X 1.00 14.00 ± 0.40
16 X 1.00 15.40 ± 0.50
18 X 1.00 16.10 ± 0.50
25 X 1.00 18.60 ± 0.50
34 X 1.00 21.30 ± 0.60
41 X 1.00 23.20 ± 0.60
2 X 1.50 9.60 ± 0.30
3 X 1.50 10.10 ± 0.40
4 X 1.50 10.80 ± 0.40
5 X 1.50 11.70 ± 0.40
7 X 1.50 12.60 ± 0.40
12 X 1.50 16.10 ± 0.50
14 X 1.50 17.00 ± 0.50
18 X 1.50 18.80 ± 0.50
25 X 1.50 21.70 ± 0.60
2 X 2.50 10.80 ± 0.40
3 X 2.50 11.30 ± 0.40
4 X 2.50 12.20 ± 0.40
5 X 2.50 13.30 ± 0.40
7 X 2.50 14.40 ± 0.40
12 X 2.50 18.70 ± 0.50
14 X 2.50 19.80 ± 0.50
18 X 2.50 22.00 ± 0.60
25 X 2.50 25.80 ± 0.80
4 X 4.00 13.80 ± 0.40
5 X 4.00 15.10 ± 0.50
7 X 4.00 16.40 ± 0.50
4 X 6.00 15.10 ± 0.50
5 X 6.00 16.80 ± 0.50
7 X 6.00 18.20 ± 0.50
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.