България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/emkabg/www/app/Config/Menu.php on line 87

ЕМТРОНИК® LiYCY

Гъвкави кабели за пренос на данни с PVC изолация и външна обвивка, екранирани с оплетка от медни калайдисани проводници, 300/500V
Приложение
LiYCY

Екранирани кабели за пренос на данни за ниско честотни приложения. Кабелите са конструирани за фиксиран монтаж и за подвижна употреба. Използват се в сухи и влажни помещения , но не са подходящи за външна употреба. За свързване в компютърни и информационни системи, офис оборудване и съоръжения с номинално напрежение 300/500V. Eкранът осигурява защита срещу електрическите и магнитните смущения.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
  (С изключение на 0.34 mm2: 7 x 0.25 mm или 19 x 0.15 mm)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: Цветен код съгласно DIN 47100 с повторение на цветовете след 44 жило
 • Конструкция: От сечение 0.14 mm2 до 1.50 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп
 • Разделително фолио: Полиестерно фолио с подходящи дебелина и препокриване.
 • Екран: Оплетка от калайдисани медни проводници,
  приблизителна покривност 85 ± 5 % или по договаряне.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001, RAL 7032 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U:
  За 0.14 mm2: Макс. 350 V
  Над 0.14 mm2: Макс. 500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz:
  За 0.14 mm2: 1200 V
  Над 0.14 mm2: 1500 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 15 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 6 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
 • Съгласно стандарт: VDE 0812
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
[xx X mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.14 3.90 ± 0.20
3 X 0.14 4.10 ± 0.20
4 X 0.14 4.30 ± 0.20
5 X 0.14 4.60 ± 0.20
6 X 0.14 4.90 ± 0.20
7 X 0.14 4.90 ± 0.20
8 X 0.14 5.80 ± 0.30
14 X 0.14 6.70 ± 0.30
16 X 0.14 7.00 ± 0.30
18 X 0.14 7.30 ± 0.30
20 X 0.14 7.70 ± 0.30
21 X 0.14 7.90 ± 0.30
22 X 0.14 8.00 ± 0.30
25 X 0.14 8.50 ± 0.30
26 X 0.14 8.50 ± 0.30
28 X 0.14 8.50 ± 0.30
36 X 0.14 9.30 ± 0.30
40 X 0.14 10.40 ± 0.40
2 X 0.25 4.50 ± 0.20
3 X 0.25 4.70 ± 0.20
4 X 0.25 5.00 ± 0.20
5 X 0.25 5.60 ± 0.30
6 X 0.25 6.00 ± 0.30
7 X 0.25 6.00 ± 0.30
8 X 0.25 7.10 ± 0.30
10 X 0.25 7.50 ± 0.30
12 X 0.25 7.70 ± 0.30
14 X 0.25 8.00 ± 0.30
15 X 0.25 8.30 ± 0.30
16 X 0.25 8.40 ± 0.30
18 X 0.25 8.80 ± 0.30
19 X 0.25 8.80 ± 0.30
20 X 0.25 9.30 ± 0.30
21 X 0.25 9.60 ± 0.30
22 X 0.25 10.10 ± 0.40
24 X 0.25 10.50 ± 0.40
25 X 0.25 10.70 ± 0.40
32 X 0.25 11.40± 0.40
36 X 0.25 11.80 ± 0.40
37 X 0.25 11.80 ± 0.40
40 X 0.25 12.70 ± 0.40
48 X 0.25 13.50 ± 0.40
2 X 0.34 4.90 ± 0.20
3 X 0.34 5.10 ± 0.30
4 X 0.34 5.70 ± 0.30
5 X 0.34 6.20 ± 0.30
6 X 0.34 6.80 ± 0.30
7 X 0.34 6.80 ± 0.30
8 X 0.34 7.80 ± 0.30
10 X 0.34 8.30 ± 0.30
12 X 0.34 8.50 ± 0.30
14 X 0.34 8.90 ± 0.30
16 X 0.34 9.40 ± 0.30
18 X 0.34 10.20 ± 0.40
19 X 0.34 10.20 ± 0.40
20 X 0.34 10.70 ± 0.40
22 X 0.34 11.20 ± 0.40
24 X 0.34 11.70 ± 0.40
25 X 0.34 11.90 ± 0.40
27 х 0.34 12.00 ± 0.40
28 X 0.34 12.00 ± 0.40
31 X 0.34 13.00 ± 0.40
32 X 0.34 13.00 ± 0.40
36 X 0.34 13.40 ± 0.40
37 X 0.34 13.40 ± 0.40
2 X 0.50 5.60 ± 0.30
3 X 0.50 5.90 ± 0.30
4 X 0.50 6.30 ± 0.30
5 X 0.50 7.00 ± 0.30
6 X 0.50 7.60 ± 0.30
7 X 0.50 7.60 ± 0.30
8 X 0.50 8.70 ± 0.30
10 X 0.50 9.30 ± 0.30
12 X 0.50 9.60 ± 0.30
16 X 0.50 10.90 ± 0.40
18 X 0.50 11.80 ± 0.40
19 X 0.50 11.80 ± 0.40
20 X 0.50 12.10 ± 0.40
22 X 0.50 12.60 ± 0.40
24 X 0.50 13.40 ± 0.40
25 X 0.50 13.70 ± 0.40
30 X 0.50 14.50 ± 0.40
2 X 0.75 6.00 ± 0.30
3 X 0.75 6.30 ± 0.30
4 X 0.75 7.00 ± 0.30
5 X 0.75 7.60 ± 0.30
6 X 0.75 8.20 ± 0.30
7 X 0.75 8.20 ± 0.30
8 X 0.75 9.40 ± 0.30
10 X 0.75 10.50 ± 0.40
12 X 0.75 10.80 ± 0.40
18 X 0.75 13.00 ± 0.40
19 X 0.75 13.00 ± 0.40
24 X 0.75 15.00 ± 0.40
25 X 0.75 15.30± 0.50
27 X 0.75 15.30± 0.50
30 х 0.75 15.80 ± 0.50
2 X 1.00 6.30 ± 0.30
3 X 1.00 6.80 ± 0.30
4 X 1.00 7.30 ± 0.30
5 X 1.00 8.00 ± 0.30
6 X 1.00 8.60 ± 0.30
7 X 1.00 8.60 ± 0.30
8 X 1.00 10.40 ± 0.40
10 X 1.00 11.10 ± 0.40
12 X 1.00 11.40 ± 0.40
18 X 1.00 13.40 ± 0.40
19 X 1.00 13.40 ± 0.40
20 X 1.00 14.50 ± 0.40
24 X 1.00 15.90 ± 0.50
25 X 1.00 16.20 ± 0.50
27 X 1.00 16.20 ± 0.50
37 X 1.00 18.00 ± 0.50
2 X 1.50 7.10 ± 0.30
3 X 1.50 7.50 ± 0.30
4 X 1.50 8.10 ± 0.30
5 X 1.50 8.80 ± 0.30
6 X 1.50 9.50 ± 0.30
7 X 1.50 9.50 ± 0.30
8 X 1.50 11.20 ± 0.40
10 X 1.50 12.50 ± 0.40
12 X 1.50 12.70 ± 0.40
18 X 1.50 15.30 ± 0.50
25 X 1.50 17.90 ± 0.50
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.