България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/emkabg/www/app/Config/Menu.php on line 87

LiYY (TP)

Гъвкави кабели за пренос на данни с PVC изолация и външна обвивка, усукани двойки, 300/500V
Приложение
LiYY (TP)

Кабели с усукани двойки ,за пренос на данни за ниско честотни приложения. Кабелите са конструирани за фиксиран монтаж и за подвижна употреба.Използват се в сухи и влажни помещения, но не са подходящи за външна употреба. Кабелите се използват в сухи и влажни помещения, но не са подходящи за външна употреба. Използват се в компютърни системи, инструменталната техника, офис оборудване.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228
  (С изключение на 0.34 mm2: 7 x 0.25 mm или 19 x 0.15 mm)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: Цветен код съгласно DIN 47100 с повторение на цветовете след 44 жило
 • Конструкция: От сечение 0.14 mm2 до 1.50 mm2
 • Каблиране: Изолираните проводници са усукани по двойки и след това в общ сноп
 • Разделително фолио: Полиестерно фолио с подходящи дебелина и препокриване
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят сив RAL 7001, RAL 7032 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U:
  За 0.14 mm2: Макс. 350 V
  Над 0.14 mm2: Макс. 500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz:
  За 0.14 mm2: 1200 V
  Над 0.14 mm2: 1500 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 10 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 4 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
 • Съгласно стандарт: VDE 0812
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X 2 X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 2 X 0.14 4.80 ± 0.20
3 X 2 X 0.14 4.90 ± 0.20
4 X 2 X 0.14 5.50 ± 0.30
5 X 2 X 0.14 5.70 ± 0.30
6 X 2 X 0.14 6.20 ± 0.30
10 X 2 X 0.14 8.00 ± 0.30
12 X 2 X 0.14 8.20 ± 0.30
16 X 2 X 0.14 9.10 ± 0.30
2 X 2 X 0.25 6.10 ± 0.30
3 X 2 X 0.25 6.20 ± 0.30
4 X 2 X 0.25 6.90 ± 0.30
6 X 2 X 0.25 7.80 ± 0.30
8 X 2 X 0.25 9.20 ± 0.30
10 X 2 X 0.25 10.30 ± 0.40
2 X 2 X 0.50 7.90 ± 0.30
3 X 2 X 0.50 8.00 ± 0.30
4 X 2 X 0.50 8.70 ± 0.30
8 X 2 X 0.50 12.20 ± 0.40
10 X 2 X 0.50 13.20 ± 0.40
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.