България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

PVC компаунд 901

EN 50363-3 type TI2
Tехнически данни
No Физични свойства Тест метод Типична стойност
1. Работна температура, °C - 70
2. Якостни свойства
2.1. Якостни свойства преди стареене
2.1.1. Якост на опън, N/mm2 EN 60811-501 12.75
2.1.2. Удължение при скъсване, % 260
2.2. Стареене 7 дни при 80°C
2.2.1. Якост на опън, вариация % EN 60811-401 +3.6
2.2.2. Удължение при скъсване, вариация % -9.8
3. Загуба на маса след стареене 7 дни при 80°C, mg/cm2 EN 60811- 409 0.16
4. Тест на натиск при 80°C, % EN 60811-508 32.2
5. Устойчивост на напукване при 150°C, 1 час EN 60811- 509 Без напукване
6. Термостабилност при 200°C, минути EN 60811- 405 100
7. Тест за огъване при ниска температура -15°C EN 60811- 504 Без напукване
Тест за удар при ниска температура -15°C EN 60811- 506 Без напукване
8. Тест за вертикално изгаряне IEC 332-1-2 преминава
9. Шор А DIN 53505 85±3
10. Плътност, g/cm3 EN 60811-606 1.48±0.03
  Електрически свойства    
11. Тест за устойчивост на изолация
при 20 °C, Ω.cm EN 50 395 1.6 x 1012
при 70 °C, Ω.cm 9.5 x 1010