България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg

PVC компаунд 980

EN 50363-4-1 type TM1/TM2
Tехнически данни
No Физични свойства Тест метод Типична стойност
1. Работна температура, °C - 70
2. Якостни свойства
2.1. Якостни свойства преди стареене
2.1.1. Якост на опън, N/mm2 EN 60811-501 16.37
2.1.2. Удължение при скъсване, % 335
2.2. Стареене 7 дни при 80°C
2.2.1. Якост на опън, вариация % EN 60811-401 -1.0
2.2.2. Удължение при скъсване, вариация % -3.0
3. Загуба на маса след стареене 7 дни при 80°C, mg/cm2 EN 60811-409 0.05
4. Тест на натиск при 80°C, % EN 60811-508 20.6
5. Устойчивост на напукване при 150°C, 1 час EN 60811-509 Без напукване
6. Термостабилност при 200°C, минути EN 60811-405 125
7. Тест за огъване при ниска температура -15°C EN 60811-504 Без напукване
Тест за удар при ниска температура -15°C EN 60811-506 Без напукване
8. Тест за вертикално изгаряне IEC 332-1-2 Преминава
9. Шор А DIN 53505 77±3
10. Плътност, g/cm3 EN 60811-606 1.41±0.03
11. UV устойчивост ISO 4892-2-2013
Метод A
Преминава
  Електрически свойства    
12. Тест за устойчивост на изолация
при 20 °C, Ω.cm EN 50 395 3.0 x 1012
при 70 °C, Ω.cm 6.7 x 1010