България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

УНИФЛЕКС H03VV-F

Кабели с PVC изолация и PVC външна обвивка, 300/300 V
Приложение
H03VV-F

За свързване на битови, лабораторни и други електрически уреди за работно напрежение Uo/U – 300/300V.

Approvals
Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: Съгласно HD 308
 • Конструкция: От 2 ÷ 4 x 0.50 mm2
  От 2 ÷ 4 x 0.75 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с жълт-зелен
  проводник във външния слой.
 • Външна обвивка: PVC пластификат TM2 по ЕN 50 363-4-1
  Твърдост по Шор A: 77 ± 3
  Цвят бял RAL 9010 или друг по договаряне
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/300 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 2000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване: 10 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
 • Поведение при горене: съгласно EN 60 332-1-2
  CPR: Eca
 • Стандарт: Съгласно EN 50 525-2-11
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
[mm2]
Номинална радиална дебелина на изолацията
[mm]
Номинална радиална дебелина на външната обвивка
[mm]
Средни външни размери
Долна граница
[mm]
Горна граница
[mm]
2 X 0.50 0.50 0.60 4.60 5.90
2 X 0.75 0.50 0.60 4.90 6.30
3 X 0.50 0.50 0.60 4.90 6.30
3 X 0.75 0.50 0.60 5.20 6.70
4 X 0.50 0.50 0.60 5.40 6.90
4 X 0.75 0.50 0.60 5.70 7.30