България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ179.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ349.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.30 ММ29.15м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ94.40м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.236 ММ171.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.280 ММ155.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ331.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ246.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.355 ММ50.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.355 ММ124.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ129.60м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ28.77м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ76.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.425 ММ123.65м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ268.29м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ202.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ102.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ81.30м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ237.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ409.85м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ163.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ90.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ195.60м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ183.96м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ303.60м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ790.65м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ62.35м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ286.00м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ299.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.220 ММ39.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ53.88м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ109.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.240 ММ26.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ236.74м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ132.95м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ141.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ203.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ195.47м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ128.30м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ399.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ296.40м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ410.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ197.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ77.48м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ623.05м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ299.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ141.92м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ258.55м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ1323.54м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ888.71м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ431.68м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ13.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ747.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ77.64м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ1170.99м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ170.39м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ456.08м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ173.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ309.45м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ57.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ619.13м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ1348.32м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ163.43м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1005.70м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ579.16м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ20.70м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ47.23м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ515.71м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ234.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ189.94м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ525.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ918.83м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ709.07м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ62.80м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ733.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ387.83м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ621.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ93.86м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ126.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ183.05м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ488.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ112.35м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ585.19м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ301.77м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ21.59м.250
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ13.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ13.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.82
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ26.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ51.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ38.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ13.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ38.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ38.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ92.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ66.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ64.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ26.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ83.69
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ26.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ119.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ128.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ149.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ116.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ149.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ99.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ101.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ112.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ117.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ177.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ125.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ181.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ202.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ40.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ63.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ106.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ62.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ61.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ19.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ44.59
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ10.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ16.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ6.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ13.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ38.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ25.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ13.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ40.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ13.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ52.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ28.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ26.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ29.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ28.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ39.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ19.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ40.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ40.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ20.19
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42