България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ201.75м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ101.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ38.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ34.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.236 ММ28.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ441.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ519.11м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ82.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ434.50м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ283.21м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ256.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ233.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ115.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ123.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.670 ММ195.27м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ505.26м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ436.65м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ200.65м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ219.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ160.56м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ224.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ304.10м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ1089.32м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ312.09м250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ708.60м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ327.16м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ61.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ104.35м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ94.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ110.95м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ104.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ259.20м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ361.10м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ167.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ257.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ89.90м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ77.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ277.70м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ612.69м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ428.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ90.10м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ220.20м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ638.62м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ451.27м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ156.30м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ791.78м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ103.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ388.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ326.26м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ316.82м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ315.56м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ538.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ121.59м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ912.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ241.67м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ20.24м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ68.89м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ878.82м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ334.28м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ1573.96м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ641.19м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ1836.34м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ729.08м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ905.44м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ81.50м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ1506.52м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ665.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ892.68м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ706.47м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ1474.64м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ528.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ902.27м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ77.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ198.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ470.37м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ605.42м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ1138.53м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ180.90м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ1011.95м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ126.00м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ1176.19м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ1305.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ321.36м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1883.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ575.09м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ281.25м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ395.76м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ131.43м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ412.85м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ1064.65м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ1016.50м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ298.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ178.54м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ63.52м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ44.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ45.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ539.54м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ25.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ13.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ26.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ25.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ38.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ64.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ77.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ53.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ51.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ39.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ145.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ27.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ132.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ143.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ219.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ220.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ237.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ199.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ212.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ182.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ140.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ202.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ185.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ178.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ178.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ101.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ101.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ62.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ83.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ41.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.400 ММ22.26
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ12.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ13.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ25.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ25.62
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ39.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ13.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ26.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ26.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ94.31
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ83.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ80.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ82.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ70.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ69.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ85.47
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ125.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ25.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ39.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ59.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ78.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ80.66
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.350 ММ20.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ20.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ20.41
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42