България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ128.18К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.22 ММ25.50К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ11.23К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.280 ММ93.20К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ25.49К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ84.60А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ40.25А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ128.99К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.550 ММ461.02К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ256.98К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ311.81К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ14.97К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ688.18К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.670 ММ119.57К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.670 ММ221.20А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ654.63К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ237.48К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ87.70К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ323.43К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ206.12К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ300.30А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ638.34K250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ204.93К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ103.86К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ216.79К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ45.70К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ346.33К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ174.42А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ163.45А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ26.33К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ205.35А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ194.84К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ156.67К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ221.57К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ208.76К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ302.07К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ170.46К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ339.06К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ177.42К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ542.28К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ390.07К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ593.87К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ361.15К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ182.24К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ529.56К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ507.57К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ398.27К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ240.61К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ352.63К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ304.97К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ426.24К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ990.82К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ1030.21К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ752.10К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ221.72К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1188.35К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ592.97К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ615.71К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ431.41К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ647.12К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ312.04К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ667.40К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ1083.50К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ319.83К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ434.76К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ313.79К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ1161.39К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ729.44К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1033.59К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ176.45К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ134.86К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ173.60К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ45.97К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ108.64К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ312.62К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ362.63К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ475.90К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ13.96К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ45.26К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ389.38К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ500.87К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ533.49К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ183.40К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ132.95К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ310.04К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ184.52К355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ12.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ26.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ38.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ39.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ51.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ64.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ39.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ78.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ39.30
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ13.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ62.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ27.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ91.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ196.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ181.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ171.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ181.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ240.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ182.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ209.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ101.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ181.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ187.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ162.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ139.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ43.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ41.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ106.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ42.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ21.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ22.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ21.01
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ26.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ19.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ12.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ13.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ13.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ28.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ14.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ13.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ41.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ62.60
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ42.39
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ42.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ56.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ42.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ20.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ7.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ21.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ20.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ20.51
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ19.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ131.77
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42