България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Във връзка оптимизиране на производствения процес, "ЕМКА" АД предлага подобрени цени за медни емайлирани проводници.
За контакт: Галина Михова, тел.: 0889742859, email: emka.commerce@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ157.99К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ72.02К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ104.05А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.300 ММ226.11К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ194.95А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.335 ММ37.92К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.335 ММ102.40А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ14.16К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ84.60А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ153.60А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ180.51К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ56.16К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ162.65А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ314.99К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ199.55А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ482.39К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ589.93К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ245.10А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ693.52К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ393.40А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ768.85К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ192.65А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ521.56K250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ43.10К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-O 1.32 ММ208.30А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.70 ММ230.90А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 2.00 ММ230.00А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ223.00К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ206.40А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ85.47К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ94.80А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ5.24К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ472.39К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ209.30А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ117.64К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ294.09К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ122.75А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ568.23К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ274.83К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ41.10А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ389.94К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ69.00А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ245.99К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ123.65А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ38.69К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ208.03К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ83.00А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ118.35А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ385.09К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ261.49К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ458.02К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ342.10А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ474.87К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ565.41К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ164.55А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ52.58К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ40.67К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ568.00К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ443.39К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ26.06К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ61.66К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ82.70А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ26.14К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ100.27К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.60 ММ206.90А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ461.85К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ217.34К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ19.71К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ209.22К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ14.11К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ63.49К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ439.09К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ103.13К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ73.25А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ277.18К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ205.75А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ558.01К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ181.32К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ351.11К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ140.95К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ208.80А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ535.39К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ245.80К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ28.46К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ100.92К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ112.75А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ319.48К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ40.97К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ187.40А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ843.77К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ380.66К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ80.03К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ297.90К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ509.53К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ649.19К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ188.70А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ138.54К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ857.62К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ97.15А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ278.75К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ80.74К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ400.60А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ104.17К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ265.66К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ302.98К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ87.41К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ839.76К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ612.75К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ398.40А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ870.75К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ647.42К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.95 ММ898.02К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1792.80К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ65.31К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ128.60К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ178.90К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ134.46К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ22.46К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ386.97К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ303.60К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ538.55К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ83.55К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ484.50К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ518.44К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ600.40К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ363.20А400/630
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ339.59К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ750.68К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ535.38К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ23.22К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ293.05К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ87.38К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ278.15К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ347.20К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ273.81К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ244.86К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ512.15К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ224.18К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ206.89К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ492.46К355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00322.19K355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 1.00X6.0070.40K500
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ13.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ26.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ26.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ38.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ52.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ39.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ38.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ38.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ65.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ39.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ107.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ67.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ28.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ91.34
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ164.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ156.33
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ116.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ168.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ116.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ112.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ168.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ198.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ139.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ141.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ101.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ79.80
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ40.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ84.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ65.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ44.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ40.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ21.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ22.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.200 ММ21.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ21.01
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ14.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ25.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ13.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ30.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.66
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ26.36
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ26.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ54.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ13.62
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ26.12
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ27.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ27.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ72.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ70.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ28.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ56.86
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ27.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ20.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ20.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ19.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ40.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.200 ММ40.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ19.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ78.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ101.38
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ86.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ20.89
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42