България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.20 ММ201.75м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ101.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ34.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ299.75м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ239.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ101.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ82.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ209.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ207.14м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ192.29м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ115.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.85 ММ101.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ179.25м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ130.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ311.25м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ147.85м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ61.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ53.95м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ14.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ12.98м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ141.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ206.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ371.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ79.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ42.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ168.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ211.20м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ193.70м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ169.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ170.05м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ705.11м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ235.37м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ193.41м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ1166.44м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ350.45м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ824.86м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ263.88м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ1001.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ899.38м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ332.48м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ942.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ546.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ669.94м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ1370.50м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ81.50м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ891.99м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ383.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ505.09м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ183.65м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ77.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ476.76м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ63.30м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ516.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ694.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ1305.07м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ65.03м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ799.46м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ442.33м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ480.73м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ149.41м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ178.39м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ318.30м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ21.96м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ533.49м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ133.02м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ369.24м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ45.66м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ539.54м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ245.16м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ41.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.35 ММ929.59м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ13.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ26.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ51.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ25.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ77.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ52.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ52.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ47.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ14.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ78.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ110.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ176.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ203.50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ139.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ42.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ140.15
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ141.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ81.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ62.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ83.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ41.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.400 ММ22.26
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.81
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ13.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ13.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ54.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ27.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ28.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ125.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ28.05
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ83.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ14.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ28.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ19.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ60.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ41.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ40.35
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ75.89
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42