България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ101.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ227.25м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.224 ММ48.10м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.236 ММ127.50м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ63.79м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ14.40м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ319.09м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ462.44м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ141.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.710 ММ540.06м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ466.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ512.31м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ502.01м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ144.63м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ81.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ15.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ184.45м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ258.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ65.11м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ38.55м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ152.75м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ142.57м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ180.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ270.44м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ101.62м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ550.72м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ52.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ474.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ367.32м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ138.40м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ39.20м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ570.27м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ557.50м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ310.18м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ779.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ397.46м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ303.40м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ1320.49м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ623.00м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ1307.11м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ1511.02м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ60.15м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ138.03м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ205.45м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1171.98м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ419.90м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.30 ММ391.38м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ81.51м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ202.69м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ77.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ157.74м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ189.46м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ778.69м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ382.31м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ715.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ126.00м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ100.79м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ664.50м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ1260.88м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ262.41м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ350.35м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ457.36м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ104.41м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ384.14м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ581.74м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ90.26м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ584.33м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ91.00м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ45.49м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ25.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ13.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ12.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ26.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ38.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ52.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ13.08
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ39.10
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ26.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ13.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ94.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ41.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ26.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ50.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ152.91
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ111.22
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ128.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ141.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ112.40
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ74.62
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ125.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ120.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ60.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ19.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ19.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ84.00
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ83.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ20.44
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ22.13
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ13.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.265 ММ12.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ13.04
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ12.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ12.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ51.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ49.59
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ27.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ22.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ27.57
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ54.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ13.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ85.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ129.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ56.25
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ56.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ19.92
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ20.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ15.77
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ62.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ39.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ40.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ20.49
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42