България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.20 ММ51.37К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.22 ММ25.50К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.280 ММ52.16К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.300 ММ74.79К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ140.51К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.375 ММ207.05А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.425 ММ278.75А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ280.00К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ76.81К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ193.85А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.550 ММ281.80К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ141.43К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ203.25А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ207.60К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.630 ММ203.55А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ68.99К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ379.51К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ339.82К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.85 ММ208.10А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.85 ММ212.95К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ205.94К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ621.80А315/500
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ320.04К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ709.25К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.12 ММ109.08K250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ186.58К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ348.95К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ132.02К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ235.39К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ215.90А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ459.63К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.250 ММ39.26К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ357.68К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ155.55А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ198.04К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ295.76К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ154.80К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ433.62К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ39.50А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ556.87К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ480.58К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ82.95А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ390.22К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ796.82К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-O 0.420 ММ410.45К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ84.60А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ169.54К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ969.34К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ695.21К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ202.70А250/400
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ275.51К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ652.68К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ1257.47К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ55.55К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ60.95К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ64.65К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ86.96К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ334.67К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ105.99К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ245.38К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ410.04К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ28.22К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ254.39К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ683.76К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ302.05К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ116.59К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ56.68К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ581.71К200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ1021.84К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ145.59К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.10 ММ431.27К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ262.76К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ271.24К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ291.21К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ229.39К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ679.80К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ1675.06К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.60 ММ679.60К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.65 ММ580.34К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ922.76К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.80 ММ1316.14К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.85 ММ972.05К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.90 ММ840.85К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1190.25К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ305.32К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ215.34К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ430.42К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ416.82К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ643.67К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ88.34К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ45.97К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ310.79К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ175.77К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ83.28К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ358.28К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ652.15К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ270.51К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ503.47К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ23.22К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ487.05К355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ407.07К250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ707.24К355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00322.19K355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ26.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ26.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.61
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ25.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.355 ММ25.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ39.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ25.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ77.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ25.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ64.94
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ39.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ26.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ65.65
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ119.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ65.52
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ27.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ120.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ180.26
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ203.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ203.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ193.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ243.64
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ196.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ213.87
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ123.72
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ163.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ162.43
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ164.21
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ165.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ83.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ82.99
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ106.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ42.45
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ21.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ22.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ21.01
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ13.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ12.48
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ16.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ12.88
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ52.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ39.41
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ13.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ41.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ14.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ42.46
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ42.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ20.27
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ20.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ63.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ21.09
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42