България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.22 ММ179.50м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.224 ММ309.70м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1СО-Д 0.63ММ94.40м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.236 ММ127.45м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.300 ММ199.53м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ140.25м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.315 ММ80.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 0.380 ММ28.77м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ25.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ59.90м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ864.28м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.450 ММ253.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.475 ММ50.84м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.500 ММ26.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.530 ММ12.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.560 ММ231.42м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.600ММ559.28м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.650 ММ217.76м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.700 ММ311.61м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.750 ММ313.52м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.80 ММ443.83м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.85 ММ72.90м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.90 ММ29.36м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.95ММ89.04м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.00ММ296.05м.к-200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.06 ММ308.01м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 1.25 ММ287.81м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.800 ММ58.49м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1С-О 1.90 ММ285.80м.к-100
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ156.23м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.212 ММ182.61м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.224 ММ216.12м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.236 ММ77.16м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.265 ММ158.19м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ65.03м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.280 ММ118.35м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ153.74м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.300 ММ208.15м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.315 ММ308.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ38.89м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.335 ММ155.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.35 ММ168.28м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ398.85м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.355 ММ155.65м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.375 ММ603.45м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.400 ММ652.34м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ1133.81м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.425 ММ85.00м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ1351.50м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.45 ММ128.70м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.475 ММ771.99м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.50 ММ449.02м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.53 ММ630.33м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.55 ММ675.31м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.56 ММ1520.10м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ69.60м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.63 ММ236.09м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.65 ММ233.30м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.67 ММ750.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.70 ММ777.03м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.71 ММ1000.71м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ264.65м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.75 ММ201.67м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.80 ММ654.17м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ223.72м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.85 ММ433.25м.к-50
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ1014.07м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.90 ММ140.45м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.95 ММ650.36м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.00 ММ479.94м.200
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.05 ММ464.27м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.06 ММ810.06м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.12 ММ378.64м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.15 ММ41.54м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.18 ММ1438.28м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.20 ММ530.47м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.25 ММ544.39м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.32 ММ253.62м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.35 ММ413.02м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.40 ММ494.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.45 ММ278.02м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.50 ММ963.05м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.55 ММ822.04м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.70 ММ411.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 1.75 ММ292.74м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ1043.93м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.00 ММ840.92м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.10 ММ664.78м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ147.17м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.12 ММ1027.20м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.20 ММ20.37м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.24 ММ349.81м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.30 ММ544.55м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.36ММ917.42м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ524.40м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.40 ММ195.36м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.50 ММ83.18м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ426.77м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.60 ММ1124.89м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.65 ММ283.29м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.70 ММ374.04м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ377.94м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.80 ММ411.17м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ90.75м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.90 ММ585.19м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ425.12м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.00 ММ552.83м.355
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ69.55м.250
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 3.15 ММ90.47м.355
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг Опаковка
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2 ПCO 2.00X4.00137.33м.355
МПХП - Г - 3/1.80X11.20/0.40/0.60604.00Д.38
Доброслава Димитрова | тел. 0675 31382 | e-mail: dobroslava.dimitrova@emka-bg.com
Натали Ардалиева | тел. 0675 31386 | e-mail: inside.market@emka-bg.com
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2C-О 0.200 ММ25.96
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.220 ММ13.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.250 ММ25.67
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.280 ММ26.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ25.63
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.315 ММ26.07
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ25.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.375 ММ51.53
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ65.01
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ38.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ51.74
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ64.47
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.500 ММ39.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ52.90
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.09
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ38.16
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.600 ММ79.03
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ69.11
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.650 ММ27.62
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.670 ММ50.17
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.710 ММ102.06
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.750 ММ135.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.800 ММ108.68
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ27.29
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ112.42
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ190.14
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.000 ММ180.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.060 ММ60.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.120 ММ59.49
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.180 ММ140.18
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ18.54
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ81.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ59.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.600 ММ84.70
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.700 ММ86.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.800 ММ83.13
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.900 ММ62.58
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.000 ММ19.23
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.120 ММ41.83
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 2.500 ММ44.59
Станчо Огнянов тел. 0879 606 704 | e-mail: baza44@emka-bg.com
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Монтажни проводници
ПМВГ 0.50 КВ. ММ КАФЯВ 700      
ПМВГ 0.50 КВ. ММ СИН 1200      
ПМВГ 0.75 КВ. ММ ЖЪЛТ 1900      
ПМВГ 1.00 КВ. ММ ЖЪЛТ 16900      
Изделие Наличност, m Рула по 100 m Рула по 50 m Барабани
Натали Ардалиева тел. 0675 31386
Маслоустойчиви кабели
H05VV-F 41G1.00 R7001765   
H05VVC4V5-K 18G2.50 R70011375   
Кабели за управление, контрол и предаване на информация
LIYY-OZ 2X0.75 КВ. ММ ЧЕР3000  3000
Изделие Количество, кг
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-1C-О 0.400 ММ12.78
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.300 ММ12.85
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.335 ММ12.95
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.350 ММ30.79
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.400 ММ12.71
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.425 ММ25.75
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.450 ММ12.98
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.475 ММ12.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.530 ММ26.20
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.550 ММ13.02
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.560 ММ26.18
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.630 ММ27.73
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.700 ММ41.84
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.850 ММ168.24
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.900 ММ70.28
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 0.950 ММ28.55
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.050 ММ19.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.100 ММ39.32
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.150 ММ20.37
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.250 ММ81.76
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.300 ММ19.89
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.320 ММ85.19
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.400 ММ121.97
ТЕРМОТЕМ-200 ПЕТ-2С-О 1.500 ММ19.57
Георги Дончев тел. 0675 3 13 58 мобилен. 0888 23 73 42