България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кабели за пренос на данни
Гъвкави силови и контролни кабели
Гъвкави кабели за напрежения до и включително 450/750V
Безхалогенни контролни кабели
Полиуретанови контролни кабели
Контролни особено гъвкави кабели, клас 6

YSL11Y-JZ/OZ

Контролни гъвкави кабели с PVC изолация и полиуретанова външна обвивка, 300/500V
Приложение
YSL11Y-JZ/OZ

Кабели за свързване и управление с външна обвивка от полиуретан за гъвкава употреба и фиксиран монтаж, за средни механични усилия. Използват се и в сухи, влажни или мокри помещения. Подходящ за свързване на електрически инструменти с подобрена устойчивост на масло, абразия и удар.

Конструктивни данни
 • Токопроводимо жило: Усукани медни проводници, клас 5 по EN 60228 (DIN VDE 0295)
 • Изолация: PVC пластификат TI2 по EN 50 363-3
  Твърдост по Шор A: 88±3
 • Идентификация на изолираните жила: YSL11Y-JZ - кабели с 3 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка с жълт/зелен проводник
  YSL11Y-OZ - кабели с 2 или повече изолирани жила:
  черни с бяла цифрова маркировка без жълт/зелен проводник
 • Конструкция: От сечение 0.50 mm2 до 16.00 mm2
 • Каблиране: Изолирани жила усукани в общ сноп с или без жълт-зелен
  проводник във външния слой.
  Конструкции обвити с флийс фолио:
  всички конструкции над 10 жила със сечения от 0.50 мм2 до 2.50 мм2,
  всички конструкции със сечения 4, 6, 10 и 16 мм2
 • Външна обвивка: TPU компаунд съгласно ЕN 50 363-10-2
  Цвят сив RAL 7001 или друг по договаряне
  * PUR е подходящ за използване в контакт с морска вода
Електрически данни
 • Работно напрежение Uo/U: 300/500 V
 • Изпитвателно напрежение, 50 Hz: 4000 V
 • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: > 20 МΩ.km
Условия на експлоатация
 • Минимален радиус на огъване:
  Подвижен монтаж: 12.5 x диаметър на кабела
  Неподвижен монтаж: 4 x диаметър на кабела
 • Температура на експлоатация:
  Неподвижен монтаж: от -40°C до +80°C
  Подвижен монтаж: от -5°C до +70°C
Конструктивни данни на кабела
Конструкция на кабела
xx X [mm2]
Диаметър на кабела
[mm]
2 X 0.50 4.80 ± 0.30
3 X 0.50 5.10 ± 0.30
4 X 0.50 5.70 ± 0.30
5 X 0.50 6.20 ± 0.30
7 X 0.50 6.70 ± 0.30
10 X 0.50 8.60 ± 0.30
12 X 0.50 8.90 ± 0.30
18 X 0.50 10.50 ± 0.40
25 X 0.50 12.40 ± 0.40
34 X 0.50 14.30 ± 0.40
41 X 0.50 15.70 ± 0.50
2 X 0.75 5.40 ± 0.30
3 X 0.75 5.70 ± 0.30
4 X 0.75 6.20 ± 0.30
5 X 0.75 6.70 ± 0.30
7 X 0.75 7.30 ± 0.30
12 X 0.75 9.90 ± 0.30
18 X 0.75 11.70 ± 0.40
25 X 0.75 13.80 ± 0.40
34 X 0.75 15.90 ± 0.50
41 X 0.75 17.40 ± 0.50
2 X 1.00 5.70 ± 0.30
3 X 1.00 6.00 ± 0.30
4 X 1.00 6.50 ± 0.30
5 X 1.00 7.10 ± 0.30
7 X 1.00 8.00 ± 0.30
12 X 1.00 10.50 ± 0.40
18 X 1.00 12.70 ± 0.40
25 X 1.00 14.70 ± 0.40
34 X 1.00 17.10 ± 0.50
41 X 1.00 18.80 ± 0.50
2 X 1.50 6.30 ± 0.30
3 X 1.50 6.70 ± 0.30
4 X 1.50 7.20 ± 0.30
5 X 1.50 8.10 ± 0.30
7 X 1.50 8.90 ± 0.30
12 X 1.50 12.00 ± 0.40
18 X 1.50 14.40 ± 0.40
25 X 1.50 16.90 ± 0.50
34 X 1.50 19.40 ± 0.50
41 X 1.50 21.30 ± 0.60
3 X 2.50 8.10 ± 0.30
4 X 2.50 8.90 ± 0.30
5 X 2.50 10.00 ± 0.30
7 X 2.50 11.10 ± 0.40
12 X 2.50 14.80 ± 0.40
4 X 4.00 10.80 ± 0.40
5 X 4.00 12.10 ± 0.40
7 X 4.00 13.40 ± 0.40
4 X 6.00 13.00 ± 0.40
5 X 6.00 14.50 ± 0.40
7 X 6.00 16.00 ± 0.50
4 X 10.0 16.20 ± 0.50
5 X 10.0 18.10 ± 0.50
4 X 16.0 18.80 ± 0.50
Кабели с друг брой проводници могат да бъдат произведени по споразумение.