България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

Тип на изолация: топлинно подобрена целулозна хартия

МПХП, МПХП-Г
Обща характеристика

Проводници медни правоъгълни (единични и групирани) с изолация от топлинно подобрена целулозна хартия.

Приложение

За намотки на маслени трансформатори, генератори и други електрически машини и апарати.

Стандарти

БДС EN60317-27, EN60317-27, ФС ЕМКА 38-2003

Технически данни
 • Топлинен клас: 120
 • Номинални размери:
  за МПХП
  дебелина: 1.00 mm ÷ 7.00 mm
  широчина: 4.00 mm ÷ 20.00 mm
  сечение: 10.00 ÷ 140 mm2
  за МПХП-Г
  дебелина: 1.00 mm ÷ 6.00 mm
  широчина: 5.00 mm ÷ 20.00 mm
  сечение: 8.00 mm2 ÷ 60.00 mm2
 • Основни качества: Отлична абсорбция, много добра механична якост, отлична диелектрична устойчивост.