България
гр. Севлиево 5400
ул. "Никола Д. Петков" 30
тел: 0675 3 28 68
факс: 0675 3 28 70
еmail: emka@nat.bg
Кръгли и правоъгълни медни емайлирани проводници
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани със стъкловлакно
Кръгли и правоъгълни медни проводници изолирани с хартия
Правоъгълни медни проводници изолирани с други видове изолационни материали
Кръгли и правоъгълни алуминиеви проводници
Неизолирани отгряти медни и алуминиеви проводници
Опаковка

Неизолирани медни правоъгълни проводници

ММП
Приложение

Неизолирани медни, отгряти, правоъгълни проводници се използват за намотки на спойващи машини и апарати, мотори и изделия в електрониката. Те се използват за производство на емайлирани проводници, проводници изолирани с хартия, стъкловлакно или други видове изолационни материали.

ММП
Тип на материала

Безкислородна мед с висока проводимост Cu-OF, съгласно изискванията на ASTM B49.

Стандарти

БДС EN 60317-0-2, БДС EN 60317-0-4, БДС 3499

Технически данни
  • Размери: дебелина: 1.00 mm ÷ 7.00 mm
    ширичина: 4.00 mm ÷ 20.00 mm
    максимално съотношение дебелина/широчина - 8
Допустими отклонения от номиналните размери на проводниците
Номинална дебелина или широчина на проводника, mm Отклонение ± mm
Над До и включително
- 3.15 0.03
3.15 6.30 0.05
6.30 12.50 0.07
12.50 16.00 0.10
Радиуси на закръгления
Номинална дебелина на проводника, mm Радиус на закръгление, mm
Над До и включително
- 1.00 0.50 от номиналната дебелина
1.00 1.60 0.50
1.60 2.24 0.65
2.24 3.55 0.80
3.55 5.60 1.00
След съгласуване, радиусите на закръгление могат да бъдат различни от посочените в таблицата.
Удължение на отгряти (меки) проводници
Номинална дебелина на проводника, mm Минимално удължение, %
Над До и включително
- 2.50 30
2.50 5.60 32
Якост на опън
Номинална дебелина на проводника, mm Якост на опън, N/mm2
Над До и включително
- 1.25 max 260
1.25 3.35 max 260
3.35 5.60 max 255
Могат да се съгласуват между производителя и потребителя различни стойности за показателя "Граница на провлачване" на проводниците.
  • Електрическо съпротивление на изолацията при 20°C: max 0.01724 Ω.mm2/m
  • Опаковка: на дървени барабани